Month: October 2021

Mến Chúa yêu người

Trong cuốn tự thuật của thánh nữ Têrêsa, thánh nhân ghi lại cảm nhận của mình như sau: Tình Thương Bác Ái là chìa khóa của ơn gọi tôi”. Nhờ đó mà Thánh Têrêsa đã trở nên vị thánh tiến sỹ của Tình yêu.

Vâng, cuộc đời nên thánh của thánh Têrêsa được dệt bằng con đường thơ ấu không có gì khác ngoài việc thực thi điều mà Chúa Giê-su tóm kết trong bài Tin mừng hôm nay khi một người thông luật hỏi: « Thưa thầy,  điều răn nào là điều răn trọng nhất » và ngài đã không ngần ngại trả lời : « Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ».

Tại sao nhà thông luật lại hỏi Chúa như thế, Thưa vì trong luật Do thái có tất cả 613 điều luật khác nhau, trong đó có 365 điều luật cấm và 248 luật phải giữ. Trong một rừng luật như thế, đâu là điều cốt yếu phải giữ ?  Chúa Giêsu đã chọn lọc ra hai điều luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người và liên kết hai điều đó lại: mến Chúa thì phải yêu người, yêu người thì phải mến Chúa. Cả hai điều ấy có thể tóm lại thành một điều duy nhất là yêu thương. Yêu thương là cốt lõi của tất cả mọi khoản luật khác.

Khi tóm kết mọi khoản luật bằng luật tình yêu, Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy mà đã làm chứng điều mình dạy bằng cả cuộc sống và cái chết của mình. Và không chỉ là thánh Têrêsa hay tất cả các vị thánh đã học theo gương Chúa mà sống điều cốt lõi của ơn gọi làm con Chúa là Yêu Thương, mà còn là lời mời gọi cho tất cả những ai tin theo Ngài trong mọi thời đại.

Khi xác tín được điều cốt lõi của ơn gọi làm con Chúa là yêu thương, chúng ta hôm nay phải thực hiện giới luật mến Chúa và yêu người như thế nào ?

Trước hết , nếu yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn, thì khi tuân giữ mọi giới luật giúp ta bày tỏ tình yêu này với Thiên Chúa.  Quả vậy ta có thể nói ngược lại rằng nếu đã yêu mến Chúa thì đương nhiên phải chu toàn lề luật mà Chúa dạy. Chính Chúa Giêsu đã nói : «  Ai yêu mến Thầy thì hãy tuân giữ lời Thầy ».

Yêu thương là chu toàn lề luật, lề luật của Chúa đòi buộc ta phải yêu thương tha nhân như chính mình. Để có thể yêu tha nhân như chính bản thân mình, ta cần phải yêu mến Chúa hết lòng để có thể yêu tha nhân bằng tình yêu của Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ khi xưa : Anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em.

Yêu như Thầy Giê-su yêu được gọi là bác ái Kitô giáo. Tình yêu này vượt trên tình yêu nhân loại như Thánh Phaolô đã viết cho anh chị em ở Corinto: « “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.”

Tất cả những thực hành của Đức Mến này được đặt vào trong những cấp độ của tình yêu : người  ta không chỉ buộc yêu thương mình nhưng còn buộc phải «  thương người như thể thương thân » nữa. Yêu thương tha nhân không chỉ dừng lại ở những người ruột thịt, những người ta quen biết, những người ta mang ơn, những người ta có bổn phận chăm sóc…mà còn yêu thương những người xa lạ và hơn thế nữa tình yêu này còn được mở rộng đến cả những kẻ bất lương và địch thù của mình. Người ta không chỉ buộc không làm cho người khác điều mà mình không muốn người khác làm cho mình, mà còn buộc phải làm cho người khác điều mà mình muốn người khác làm cho mình nữa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II mà chúng ta vừa kính nhớ tuần qua là một chứng tá hùng hồn cho chúng ta thấy nét đẹp của tình yêu kitô giáo khi ngài đã không nuôi thù hận nhưng quảng đại tha thứ vô điều kiện cho địch thù của mình. Bằng chứng là ngài đã đến nhà tù thăm, chúc lành và tha thứ cho anh Ali Agca, người đã bắn 3 phát đạn để ám sát ngài tại Roma vào năm 1981.

Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhớ mỗi người chúng ta về sứ mạng và ơn gọi của mỗi kitô hữu là Yêu thương. Mến Chúa và yêu người là hai thực hành cốt lõi của Tình yêu kitô giáo này. Yêu Thiên Chúa chắc chắn dẫn đến yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân cần đặt nền trên lòng yêu mến Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta tới nhà thờ vì lòng yêu mến Chúa thì sẽ tỏ bày lòng mến này với tha nhân trong cuộc sống ngoài đời. Nếu ngoài cuộc đời, ta gặp Chúa nơi anh chị em, thì trong nhà thờ, ta gặp anh chị em nơi Chúa. Thánh Gioan đã nói: Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1Ga 4,20). Do đó, “ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình” (Ga 4,21).

Chính vì lẽ đó, để kết luận bài chia sẻ hôm nay, xin quý ông bà và anh chị em cùng với tôi cất lên tâm tình của thánh Phanxicô At-xi qua lời Kinh Hòa Bình để cùng quyết tâm thực hành giới luật yêu thương mà Thiên Chúa muốn chúng ta trao tặng cho anh chị em xung quanh:  

    Lạy Chúa từ nhân,

    Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

    Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

    Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

    Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục

    Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,

    Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.

    Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

    Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.Amen.

Lên đường và đi ra

“Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng”…Lời thánh Phaolô cho thấy sứ mạng và bản tính của Giáo hội là truyền giáo.  Truyền giáo là ơn gọi của Giáo Hội, thì cũng là trách nhiệm gắn liền với mọi người Kitô hữu chúng ta. Bao lâu còn là Kitô hữu, bấy lâu còn phải loan báo Tin Mừng.

Loan báo Tin mừng bằng cách « lên đường và ‘đi ra’ đến với người khác » như lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhưng đâu là điểm tựa để người tín hữu có thể lên đường truyền giáo đúng nghĩa ?  Thưa, điểm tựa vững vàng nhất cho nhà truyền giáo hôm này là noi gương Chúa Giêsu.

Chúa Giê-su trong ba năm tại thế đã lên đường rời bỏ quê hương Nagiarét mà ngài đã gắn bó suốt 30 năm  để đến với dân ngoại, đến với những người bệnh tật, đui mù, nghèo khó và quỷ ám…Hành trang ngài mang theo là thể hiện tình yêu thương với mọi người, bằng cách : quên mình, xả thân vì người khác. Làm gương cho người khác qua hình mẫu: nói đi đôi với làm.

Đời sống của Chúa là : đến với người khác trước khi họ đến với mình, điều này thể hiện qua chính lời nói của Ngài: “chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó.”

Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp niềm vui của Tin mừng đã ghi rõ: Trung thành noi gương Thầy mình, Hội thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi… dấn mình vào đời sống hằng ngày bằng lời nói và hành động (EG 23)

Vậy được mời gọi «  dấn mình vào đời sống hằng ngày bằng lời nói và hành động », chúng ta hãy học truyền giáo bằng đời sống cụ thể ngay tại gia đình mình. Xin được đề nghị ba điểm cụ thể :

a- Thứ nhất là cầu nguyện và hy sinh: Đây là  hoạt động đầu tiên của việc truyền giáo. Thánh Têrêsa Hài đồng Giê-su không đi truyền giáo nhưng lại trở thành quan thầy của các xứ truyền giáo nhờ vào đời sống cầu nguyện trong nhà dòng kín và bằng đời sống hy sinh liên lỷ. Thánh nhân đã tâm niệm: nhặt một cái kim vì lòng yêu mến Chúa cũng đủ cứu rỗi một linh hồn. Chuyện thuật lại rằng nhờ việc cầu nguyện liên lỉ cho một tử tội mà tử tội này lúc chịu hành quyết  đã  xin được xưng tội để ăn năn sám hối. Không ai có thể nói là tôi không có thì giờ để cầu nguyện. Không ai có thể nói là tôi không có cơ hội để hy sinh.

b- Thứ hai là hiệp nhất yêu thương: Đức Kitô đã muốn được sinh ra và lớn lên trong gia đình thánh của thánh Giuse và Mẹ Maria. Vậy mỗi gia đình công giáo là “gia đình của Thiên Chúa” và không thể không tràn ngập bầu khí hiệp nhất và yêu thương. Việc học giáo lý, năng đi tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, tham gia các hoạt động tôn giáo là rất cần, nhưng cần phải đi đôi với nếp sống đạo đức nổi trội trong gia đình về sự hiệp nhất yêu thương, bầu khí này sẽ giúp cho  việc truyền giáo hữu hiệu, như lời Chúa Giê-su dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em hãy thương yêu nhau”. Một khi tất cả nếp sống của các gia đình công giáo phảng phất hương thơm của tình hiệp nhất yêu thương thì dù ở đâu, nếp sống ấy cũng là truyền giáo. Ví dụ: Một cô gái ngoại giáo yêu một chàng trai công giáo, bà con láng giềng trong giáo xứ thấy cô ta đẹp người đẹp nết, nên giục cô ta vào đạo ngay, nhưng cô trả lời: “Cháu cần tìm hiểu xem đời sống những người có đạo thế nào đã”. Sau một thời gian tìm hiểu gia đình bạn trai, cô thấy mẹ của bạn mình không chỉ siêng năng đọc kinh, dự lễ, mà còn là mối giây sống tình yêu thương hiệp nhất trong gia đình, bà cùng với chồng bảo ban nâng đỡ đời sống con cháu  và nhất là yêu quý và coi cô như con cái trong nhà. Không những thế bà còn tham gia công tác bác ái của các hội đoàn giáo xứ và khu phố bằng cả sự chân thành.   Cô gái in trong lòng hình ảnh tốt đẹp về gia đình của bạn trai và về đạo công giáo. Bởi đó cô nhất quyết xin theo học đạo để trở nên người con Chúa trước khi tổ chức đám cưới. Việc cô theo đạo không phải để lấy chồng nhưng vì cô thấy đạo công giáo là đạo tốt.

c- Điểm cuối cùng cần phải thực hiện để truyền giáo là làm chứng tá bằng sự hội nhập và xây dựng xã hội : Ngày hôm nay, xã hội đang phải đối diện với biết bao vấn đề : các tệ nạn tiếp tục nảy sinh, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng, các giá trị đạo đức luân lý bị băng hoại. Chính vì thế nỗ lực của xã hội hôm nay là xây dựng nếp sống lành mạnh, có văn hoá, văn minh. Vậy ngay tại các gia đình công giáo, mọi thành viên sống chứng tá cho xã hội bằng chính việc tham gia và công tác tích cực vào việc loại bỏ các nếp sống không văn hóa và kém văn minh bằng việc bảo vệ môi trường sống được xanh sạch đẹp, loại trừ các tệ nạn như lô đề, cờ bạc, rượu chè và nghiện hút, cũng như bảo vệ sự sống con người ngay từ khi còn trong bụng mẹ để xây dựng một nền văn minh sự sống và tình thương. Cụ thể các hoạt động của Caritas của các giáo phận trong mùa dịch bệnh đã thu hút nhiều tấm lòng của các anh chị em tình nguyện viên cũng như sự giúp đỡ tinh thần và vật chất của những người công giáo để làm chứng tá Tin mừng trong lãnh vực này.

Để kết luận, xin được trở lại nội dung Tông huấn «  niềm vui của Tin mừng » của Đức Thánh Cha Phanxicô, hướng dẫn Hội thánh thực hiện việc Tân phúc âm hóa, nhằm loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay, trong đó Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng : « nhiệm vụ truyền giáo phải là nhiệm vụ hàng đầu » và chúng ta ‘không thể thụ động và thản nhiên ngồi đợi trong các nhà thờ của chúng ta » chúng ta cần phải chuyển đổi từ một mục vụ thuần túy bảo tồn sang một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo (EG 15). Vậy, những gì mà tôi và quý ông bà anh chị em chia sẻ với nhau trong ngày khánh nhật truyền giáo hôm nay là để khai triển một vài điểm nhấn cụ thể mà Đức Thánh Cha đã gợi lên trong lời dạy của ngài, mưu cầu thực hiện « một mục vụ dứt khoát mang tính truyền giáo » mà Ngài trăn trở để cho Tin mừng đến với muôn dân, cách riêng trên quê hương Việt Nam chúng ta.

Lạy Chúa, xin tuôn tràn ơn sủng của Ngài trên mỗi người chúng con để với nhiệt huyết tông đồ mà Chúa ban tặng, chúng ta trở nên những chứng tá nhiệt thành đem Tin mừng của Chúa đến với tha nhân và ước gì có nhiều người nhận ra tình thương của Chúa qua chính đời sống chứng ta đức tin hằng ngày của chúng con. Amen.

Bánh hằng sống

Bài đọc thứ nhất kể về ngôn sứ Elia, vị ngôn sứ đã có một trải nghiệm đủ mọi cung bậc trong sa mạc. Sau lần ngôn sứ giết các sư sãi baal, ông bị hoàng hậu Giêsabel truy nã gắt gao. Ông phải chạy trốn lên núi Horép. Dọc đường ông đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi không còn muốn sống. Ông đã xin cho được chết khi cầu nguyện rằng: “Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Nhưng Thiên Chúa không bỏ ông: Chúa đã ban cho vị ngôn sứ bánh ăn để thêm sức mạnh tiếp tục hành trình.

Kinh nghiệm của vị ngôn sứ cho chúng ta thấy khi mọi sự trở nên tăm tối, thì Lời Chúa lại soi sáng và mở ra một con đường. Niềm vui này liên hệ tới mọi người chúng ta.

Nhiều khi chúng ta đối đầu với những thất vọng, những bế tắc làm cho chúng ta dễ buông xuôi. Vậy cần biết bao sức mạnh để vượt qua sự mệt mỏi. Những sức mạnh này đến từ sự nâng đỡ của tình bạn, từ một lời nói, một cái nhìn gia tăng niềm tin tưởng.

Và trên bình diện đức tin, như bánh thiên thần giúp cho Elia thêm sức mạnh, Chúa Giê-su trong Tin mừng hôm nay cho thấy chính Ngài là Bánh Hằng Sống”, là của ăn đàng để tiếp tục chúng ta tiếp tục hành trình đức tin, vượt qua mọi thử thách.

Khi loan báo về Bánh Hằng Sống, Chúa Giê-su mời gọi mọi người đón nhận Ngài. Không phải là thành kiến với Chúa như đám đông dân chúng hôm nay nhưng là để cho Chúa Thánh Thần tác động để có một tâm hồn rộng mở mà nhận thấy nơi Chúa Giê-su hình ảnh của Chúa Cha.

Với một niềm tin như thế, mỗi người mới có thể hiểu sâu sa hơn ý nghĩa của “Bánh Hằng Sống” mà Chúa Giê-su trao ban cho nhân loại. Như Chúa Giê-su nói thì chính Ngài là “ bánh hằng sống bởi trời. Nếu ai ăn bánh này thì sẽ có sự sống đời đời”. Vị chân phước trẻ Carlo Acutis đã nói rằng “Thánh thể là một đại lộ để đi về trời”.  Thực vậy mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta sẽ khám phá được tình yêu lớn lao mà Chúa Giê-su Ki-tô ban tặng cho chúng ta và cho thế giới.

Qua mỗi Thánh lễ, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào lời Chúa Giê-su khi Ngài nói: “ Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Chúng ta tin tưởng nơi Chúa Giê-su bởi vì Ngài chính là “ Đường, là sự Thật và là sự Sống”. Chúng ta tin vào sự tự hiến của Chúa bởi vì yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vượt quá những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng.

Trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô, thánh nhân kêu gọi mọi người sống trong tình yêu và sự hiệp nhất. Đó chính là một điều kiện cần thiết để sống bí tích Thánh Thể, bí tích của Tình yêu. Chúng ta không thể thực sự làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa nếu chúng ta không sống tình yêu này…Một tình yêu luôn biết chia sẻ và trao ban như chính Chúa Giê-su trở nên mẫu gương để chúng ta noi gương bắt chước…Những nghĩa cử yêu thương mà mọi người dành cho nhau trong những ngày đại dịch Covid này là một bằng chứng hùng hồn cho thấy Chúa Giê-su đang sống và chính từ nơi bí tích của sự sống được cử hành mỗi ngày mà chúng ta tìm gặp được niềm vui và hạnh phúc, ngay cả trong những giây phút khó khăn nhất.

Trong ngày Chúa nhật hôm nay, chúng ta đến cùng Chúa Giê-su để được Ngài đón tiếp, vì như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, thì Ngài chính là “khuôn mặt của lòng thương xót”. Cuối Thánh lễ, khi linh mục chủ tế nói: Anh chị em hãy đi bình an. Điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta được sai đi và cùng nhau thực thi sứ vụ trên hành trình đức tin. Khi được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Ki-tô, chúng ta cam kết trở nên chứng nhân của niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa gìn giữ chúng ta trong sứ vụ mà Ngài trao phó. Amen.

Cho thì có phúc hơn nhận

Người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay có đầy đủ phẩm chất của một người trẻ mẫu mực vì anh không trộm cắp, không rượu chè, không hút sách, không nghiện ma túy… tóm lại anh tuân giữ các lề luật từ nhỏ. Có thể nói các bậc làm cha làm mẹ đều hài lòng khi có một đứa con trai như thế.

Hơn thế nữa, anh có hoài bão thật đẹp khi hỏi Chúa Giê-su: “Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Câu hỏi cho thấy anh có một con tim khao khát đi tìm chân lý, khao khát đi tìm lẽ sống cho đời mình. Và như thánh Mác-cô thuật lại thì Chúa Giê-su “chăm chú nhìn người ấy và đem lòng yêu mến” trước khi nói với anh ta: “con chỉ thiếu một điều, là con hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và con sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.  Đem bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, đúng là một thử thách đối với người thanh niên giàu có này. Và anh đã không vượt qua được bản thân mình, đã buồn rầu lặng lặng ra đi để rồi Chúa đã phải thất vọng khi thốt lên: “những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao”.

Thực tế thì Chúa Giêsu đã từng tham dự những bữa tiệc do những người biệt phái giàu có và thu thuế thết đãi, từng nhận sự giúp đỡ về tiền bạc vật chất của những người phụ nữ nhân đức giàu có.

Như vậy là Chúa Giê-su chỉ lên án những ai ham mê của cải và chỉ biết cậy dựa vào tiền bạc. Người kết án những ai làm nô lệ cho tiền bạc và chỉ trích sự keo kiệt và tích cóp. Người thanh niên giàu có đã đặt một câu hỏi hay cho Chúa nhưng lại chỉ muốn dừng lại ở động từ “CÓ”: “tôi phải làm gì để CÓ sự sống đời đời”. Nếu anh chỉ biết dừng lại ở mức độ sở hữu thôi thì thật là khó mà CÓ được Nước Trời. Ngược lại khi anh thay cái động từ CÓ bằng động từ CHO thì sự sống đời đời sẽ đến với anh.

Ai tôn thờ tiền của sẽ không đạt tới hạnh phúc vì suốt đời họ chỉ mong có thật nhiều tiền của mà quên mất ý nghĩa đích thật của sự sống. Hạnh phúc đích thực chỉ có được với những người biết  trao ban tình yêu và được mọi người yêu mến. Và họ biết sử dụng tiền bạc cho mục đích này; và nhờ đó tiền bạc là một đầy tớ tốt. Ngược lại tiền bạc là ông chủ tồi khi mà nó được sử dụng để phục vụ cho những âm mưu ích kỷ, hại người, khép kín mình với tình yêu đồng loại.

Tại liên hoan phim lần thứ 63 tại Berlin năm 2013, người ta trình chiếu một bộ phim với tựa đề “ xin đừng khóc thương tôi – Sudan”, nói về một linh mục có tên là Gioan Lee – thuộc dòng Salêriêng Don Bosco, người Hàn Quốc.

Tốt nghiệp bác sĩ y khoa nhưng cha đã bỏ tất cả công danh sự nghiệp sau lưng, và cha đã đáp lại tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Chúa để trở thành một linh mục truyền giáo trong dòng Salêriêng Don Bosco. Ngay sau khi được truyền chức linh mục tại Tòa Thánh Vatican, cha đã tình nguyện đến truyền giáo tại miền Nam Sudan thuộc Phi Châu năm 2001. Cha đã từ bỏ tất cả công danh, sự nghiệp của người bác sĩ để trở thành linh mục. Và hơn thế nữa, cha còn muốn trở thành người mục tử nhân lành sống giữa đoàn chiên nghèo khổ để chăn dắt họ. Vì thế nên cha đã tình nguyện đến sống tại một xứ sở nghèo đói nhất thế giới, giữa những người đói khổ và bệnh tật trong làng Tonj thuộc miền Nam Sudan- Phi Châu trong suốt 8 năm trước khi cha qua đời vị căn bệnh ung thư ruột già vào ngày 14/01/2010. Cha đã ra đi về với Chúa khi đã sống trọn vẹn 48 năm cuộc đời tại dương thế với những ngày tháng phục vụ trọn vẹn cho những người đau khổ, bệnh tật, phong cùi, nghèo đói … tại Sudan.

Cha Gioan Lee, hy sinh công danh sự nghiệp, lợi lộc vật chất vì lời mời gọi của Chúa, cha đã có được kho tàng quý giá không ai lấy mất được.

Trong cuộc sống hôm nay, nơi người ta vẫn muốn tôn thờ thần Mamon và dành vị trí độc tôn cho nó, thì những ai khao khát đi tìm hạnh phúc đích thật giống như cha Gioan Lee càng cần phải quyết tâm thực hiện chỉ dạy của Lời Chúa hôm nay, Lời mà thư Do thái trong bài đọc II đã sánh ví là “sắc bén hơn cả thanh gươm hai lưỡi, phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của con người” (Dt 4,12). Để được thế, mỗi chúng ta hãy mặc lấy sự khôn ngoan  của Chúa; sự khôn ngoan mà “vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn”. Nhờ đó mà chúng ta sẽ nhận ra và thực hiện được lời mời gọi của Chúa, biết dùng tiền của đời này mà đổi lấy Nước Trời mai sau, qua sự quảng đại cho đi của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ý thức tất cả những gì chúng con có được, tinh thần cũng như vật chất, đều là của Chúa ban . Xin cho chúng con biết luôn quảng đại để biết trao lại cho những ai đang cần đến chúng con giúp đỡ, nhờ đó chúng con có Chúa làm gia nghiệp đời con. Amen.

Xin vâng

Vào ngày 07 tháng 10 năm 1571, thủy quân ki-tô giáo với các chiến hạm đã đè bẹp hạm đội của Hồi Giáo tại Vịnh Lépand, thuộc Hy Lạp, giúp cho các nước Châu Âu thoát khỏi sự xâm chiếm của quân Hồi Giáo đang có tham vọng bành trướng sang Châu Âu. Chiến thắng của quân đội Ki-tô giáo đã cho thấy hiệu của của việc cầu nguyện mà Đức Thánh Cha Piô V (1566-1572) đã phát động bằng việc lần hạt Mân Côi là lời kinh mà Thánh Đaminh đã dùng để chiến thắng bè rối Albigois vào thế kỷ XIII.

Sau này Đức Thánh Cha Léo XIII (1878 – 1903) ĐGH Leo XIII ấn định Tháng Mười là Tháng Mân Côi và chọn ngày 07/10 để kính Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết 11 tông thư nói về kinh Mân côi,  ban nhiều ân xá cho người đọc Kinh Mân Côi, ủng hộ việc xây dựng Thánh Đường Mân Côi tại Lộ Đức, thêm danh xưng “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi” vào Kinh Cầu Đức Bà, viết hiến chương cho Hội Mân Côi, khuyến khích các tu sĩ Đa Minh truyền bá Kinh Mân Côi.

Theo dòng lịch sử đầy tràn sống gió và bi thương, dân Chúa đã cảm nghiệm được sự hiện diện, bảo trợ và an ủi của Mẹ Maria. Hơn nữa chính Mẹ ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh trong việc chiến đấu thiêng liêng, đầy cam go và khốc liệt để bảo vệ Giáo Hội. Trong đời sống mỗi chúng ta cũng đã cảm nghiệm được cuộc chiến đấu giữa ân sủng và tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể có được sự trợ giúp tốt nhất đó là sự trợ giúp của Mẹ Đức Giê-su Ki-tô bởi vì Mẹ dạy chúng ta biết sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì Mẹ là hoa quả của sự khôn ngoan này.

Vâng, như sách Châm Ngôn nói thì thật hạnh phúc cho chúng ta khi biết lắng nghe lời dạy khôn ngoan, khi biết tuân giữ đường lối thánh chỉ, nếu chúng ta đem ra thực hành tất cả những nguồn cảm hứng tốt lành này. Thật không có trường học nào hơn là cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, vì khi đó chúng ta sẵn sàng lắng nghe Thiên Chúa để hoàn thành thánh ý Ngài và phục vụ cho Nước Trời.

Trong ngày kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm bài Tin mừng về biến cố Truyền Tin: Thiên Chúa đến thỉnh cầu một nữ tỳ khiêm nhu tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài. Lời thưa “xin vâng” của Trinh nữ Maria đã mở ra cho chúng ta những cánh cửa của hồng ân cứu độ và cho chúng ta cảm nghiệm ân sủng cứu độ đó. Đức Trinh nữ đón nhận sứ điệp mạc khải, và tham dự vào đó cách toàn vẹn.  Nới Đức Trinh nữ, Ngôi Lời mặc lấy xác phàm, Lời Thiên Chúa đi vào trong nhân loại trở nên người phàm. Điều mà Đức Trinh nữ Maria đã lĩnh nhận là ân sủng được biểu hiện như là món quà tuyệt hảo, và Mẹ đã trao ban nó cho chúng ta và cho chúng ta liên kết với Mẹ.

Nhờ đức tin, chúng ta cũng được đón nhận sứ điệp cứu độ, đó là sự hiện diện của Đức Ki-tô trong đời sống chúng ta, kết hiệp với chúng ta qua bí tích Rửa tội, và bí tích Thêm Sức. Nhờ đó chúng ta cùng liên kết với tha nhân qua Ánh sáng của chân lý, niềm vui Tin mừng, Niềm vui ơn tha thứ và hòa giải. Nhưng để sống tinh thần siêu nhiên, để đáp trả những đòi hỏi của bí tích Rửa tội, chúng ta cần cầu nguyện với sự bảo trợ và mẫu gương của Đức Trinh nữ Maria.

Trước hết, đó là lời thưa của Đức Mẹ:“Này tôi là tôi tớ Chúa, hãy làm cho tôi như lời sứ thân truyền”. Với lời tuyên xưng niềm tin, sự cam kết bằng cả đời sống này, Đức Trinh nữ Maria nhân danh chúng ta để thực thi lời đó. Việc cầu nguyện bằng lời kinh Mân côi giúp cho chúng ta bắt chước Đức Mẹ để thực thi thánh ý Chúa. Chúng ta cần đến ân sủng của Chúa Thánh Thần để có thể đáp lại thánh ý Chúa như chính Đức Mẹ đã lãnh nhận qua lời sứ thần Gabriel đã loan báo cho Mẹ Maria: “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và Đấng Quyền Năng sẽ phủ bóng trên bà”.

Về phần chúng ta, kính thưa…nhờ vào việc cử hành các mầu nhiệm thánh này, chúng ta cần cúi mình đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần để mà quyền năng Đấng Tối Cao bao trùm lấy chúng ta, từ trong tâm trí và hành động để có thể đối diện với những biến cố và con người mà chúng ta trải qua trong đời sống.

Như thế, việc cầu nguyện và suy niệm những mầu nhiệm mân côi là phương thế hữu hiệu để ban cho chúng ta những ân sủng mà chúng ta cần cho việc hoàn thành ơn gọi của mình.

Với mầu nhiệm vui, mỗi chúng ta tiếp cận với niềm vui cứu độ, từ biến cố truyền tin cho đến biến cố tìm thấy Đức Giê-su trong Đền thờ.

Mầu nhiệm sự sáng lại vén mở cho chúng ta thấy những tiến trình của đời sống công khai của Chúa và lời dạy mà Ngài rao giảng cho đám đông dân chúng và cho các tông đồ để mọi người nghe biến đổi đời mình trở nên những người con của Giáo Hội.

Mầu nhiệm thương giúp chúng ta liên đới với công cuộc cứu chuộc mà Chúa Giê-su đã thực hiện, những đau khổ mà Ngài phải chịu vì yêu thương nhân loại  chúng ta.

Cuối cùng mầu nhiệm mừng cho chúng ta nếm cảm trước niềm vui Nước trời bởi vì chúng ta khám phá nơi đó ơn gọi và phẩm giá của mỗi chúng ta: cùng với Chúa Giê-su chúng ta được sống lại, được chia sẻ quyền năng mà Ngài có trên các tạo vật trong cương vị là Vua Vũ Trụ và chúng ta sẽ nhận được Chúa Thánh Thần để làm cho chúng ta thông hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vinh quang thần thiêng này làm cho bản tính nhân loại được tham dự vào bản tính Thiên chúa, điều đó phản ảnh cách rõ ràng trong biến cố lên trời cả hồn cả xác và lãnh triều thiên vinh quang trên trời của Mẹ Maria. Nhờ đó sự can thiệp của Mẹ lại ban cho mỗi chúng ta hồng ân cứu độ và ước muốn từ trời,  mỗi khi lần chuỗi năm sự sáng.

Tháng Mân côi kéo dài suốt tháng 10 là dịp thuận tiện cho mỗi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày bằng việc lần chuỗi mân côi; lần chuỗi trong gia đình, với những người thân yêu và với bạn bè. Thiên Chúa luôn nhận lời cầu nguyện của con cái Chúa khi lời cầu nguyện này được chuyển cầu bởi Đức Trinh nữ Maria.

Chúng ta cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho thế giới hôm nay được bình an, cho nạn dịch Covid bị đẩy lui, cho hòa bình thế giới, cho các tín hữu bị bách hại trên khắp hoàn cầu, cho các anh chị em đang gặp đau khổ trên toàn thế giới, cho thêm nhiều người tin nhận Đức Ki-tô vì chính Ngài là Đấng Cứu Độ, đã chiến thắng sự chết và nhờ đó cho chúng ta được thông phần sự sống đời đời với Ngài trong vinh quang. Amen.

Scroll to Top