Ngày: Tháng Năm 20, 2023

Hiệp thông cầu nguyện

Trong thời gian sống màu nhiệm phục sinh và lên trời của Chúa Giê-su Ki-tô, các bài đọc của Chúa nhật VII phục sinh loan báo cho chúng ta một tin vui về Giáo Hội đang khai sinh. Một Giáo hội đang cầu nguyện.

Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giê-su trước lúc bị bắt, bị kết án và chịu chết đã cầu nguyện thân tình cùng với Chúa Cha. Ngài trao phó cho Chúa Cha các môn đệ. Họ cần đến sức mạnh để sống sứ mạng đang chờ đợi họ.

Thực vậy vào ngày về trời, Chúa Giê-su đã chia tay các tông đồ để về với Chúa Cha. Cái chết của Chúa Giê-su đã từng làm họ xao xuyến. Nhưng trong thời gian 40 ngày qua, họ đã gặp Chúa Phục Sinh và đã cảm nghiệm được thế nào về Chúa hằng sống đang ở với họ. Họ nhận biết nơi Đức Giê-su Ki-tô phục sinh chính là Thiên Chúa của họ. Họ trở về hội họp tại phòng tiệc ly trong một thời gian cầu nguyện. Một nhiệm vụ lớn lao đang chờ đợi họ: nhưng khi thực hiện sứ mạng này họ không cô độc một mình. Chúa Giê-su hứa với họ về ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong 9 ngày, họ ở lại trong sự chìm đắm cầu nguyện để chuẩn bị ngày Chúa Thánh Thần đến.

Khung cảnh của một Giáo hội chờ ngày khai sinh như thế thật quan trọng đối với chúng ta: trước những quyết định cam kết cho đời sống, chúng ta đều bắt đầu một thời gian cầu nguyện. Ví dụ khi một chủng sinh chuẩn bị chịu chức thánh; hay một nữ tu chuẩn bị cam kết với lời khấn… Họ sẽ phải trải qua một thời gian tĩnh tâm cầu nguyện ở một nơi thanh vắng. Dành một thời gian cầu nguyện cũng là điều cần thiết cho các đôi bạn trẻ chuẩn bị kết hôn. Dù làm gì thì mỗi chúng ta cũng cần thời gian để cầu nguyện. Thời gian cầu nguyện cho phép chúng ta thêm vào những gì mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Cầu nguyện cho thế gian thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho những con cái của Ngài.

Trong một Giáo hội đang được khai sinh này, thánh Luca nhấn mạnh tới vị trí của Mẹ Maria, thân mẫu Chúa Giê-su. Mẹ luôn hiện diện trong nhóm các tông đồ; Mẹ cũng luôn đồng hành cùng Giáo hội hôm nay. Khi xưa cũng như hôm nay, Mẹ luôn có đó để dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giê-su và đến với Tin mừng. Mẹ không ngừng nói với chúng ta rằng: “Thầy bảo gì hãy làm theo.” Và điều mà Chúa Giê-su bảo, đó là hãy kín múc nước từ suối nguồn hằng sống là chính Thiên Chúa.

Cầu nguyên chính là sứ điệp được gửi tới cho một Giáo hội đang được khai sinh, và là một Giáo hội  chịu đau khổ. Chúng ta thấy nơi Giáo hội những Ki-tô hữu đã bị bách hại vì tin vào Đức Ki-tô. Thánh Phêrô trong bài đọc 2 khích lệ họ rằng thử thách này là điều sẽ đưa họ đến vinh quang. Họ cần vui mừng vì “ Thần khí của Vinh quang, thần khí của Thiên Chúa” ngự trị trên họ. Các môn đệ của Chúa Phục sinh trong đó có mỗi chúng ta đang đi theo con đường này. Con đường này là con đường trải qua đau khổ để đạt tới vinh quang, đạt được niềm vui trọn vẹn.

Cùng với Mẹ Maria và với toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng hướng về Thiên Chúa vì chúng ta đang chuẩn bị đón nhận món quà mà Thiên Chúa ban tặng là Thánh Thần của Ngài. Xin Chúa làm cho con tim của mỗi chúng ta được tự do và sẵn sàng để  đời sống chúng ta có thể cất lên lời ca ngợi tình thương vô biên của Ngài. Amen.