achgiesu

Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng

achgiesu

Tin mừng Chúa Nhật XIV thường niên – A

Mt 11, 25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu làm cho chúng ta ngạc nhiên: Ngài hứa sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi nếu chúng ta mang ách và gánh của Ngài, là những đòi hỏi của con đường mà Ngài đi. Không ai muốn nghe nói tới những ách và những đòi buộc…Nhưng đối với Chúa thì “ Ách của Ngài lại dễ mang và gánh của Ngài thì lại nhẹ nhàng…”

Chúa Giê-su là người đầu tiên vác Thập giá. Ngài giúp chúng ta mang lấy gánh nặng của thập giá đời mình. Dù gì chăng nữa, ta có thể yêu thương mà không cần một cố gắng nào hay sao? Những nhà thông thái và kiêu căng lại không thể hiểu điều này.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *