eucharistie

Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời

eucharistie

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật III phục sinh

Ga 6, 52 – 59

Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Suy niệm

Hôm nay mọi người xua đuổi Chúa Giê-su bởi vì họ không hiểu lời của Chúa; “ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Họ không hiểu điều đó và xa cách Chúa. Đó chính là một thái độ kỳ cục: trước đó, Chúa Giê-su đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Đây là một phép lạ lớn lao mà họ đã đón nhận dù không hiểu và không phản đối. Họ muốn suy tôn Chúa làm Vua…Vậy mà bây giờ họ quay lưng lại với Chúa Giê-su.

Hiểu biết Thiên Chúa thật là quan trọng; đón nhận Ngài là rất cần thiết. Chúa Giê-su biết là mọi điều: nhờ vào Bí tích Thánh Thể, chúng ta có thể được bồi dưỡng cách thầm kín bằng Mình và Máu Thánh Ngài.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *