Banhhangsong

Ai đói và khát hãy đến với Ta

Banhhangsong

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật III phục sinh

Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài.

Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Đấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Suy niệm

Hôm nay Thiên Chúa đã quan tâm lo lắng biết bao về cái đói và cái khát của mỗi chúng ta. Vậy phải chăng chúng ta còn tiếp tục nghĩ rằng Thiên Chúa thờ ơ trước những đau khổ của nhân loại, và từ chối tin vào lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta? Khi ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, Chúa cho thấy một khoảng cách gần gũi  để làm cho thỏa cơn đói khát của chúng ta.

Nhưng vần đề đói và khát ở đây là gì? Thưa, đó là cái đói và cái khát về một sự sống đời đời. Cái đói và cái khát thể lý chỉ là một phản ảnh mờ ảo của một ước vọng sâu thẳm mà mỗi người có trước sự sống thần linh mà chỉ có Đức Ki-tô mới có thể thỏa mãn như Chúa Giê-su tỏ rõ hôm nay là: “ Chính ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 39). Vậy chúng ta phải làm gì để có được sự sống đời đời như lòng mong ước? Có phải làm một anh hùng hay một siêu nhân không? Thưa không, mà là một cái gì đó rất đơn giản. Để đạt được chỉ cần thực hiện theo lời của Chúa Giê-su: “ Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6, 37). Vâng, chúng ta chỉ cần đặt cuộc đời mình nơi Chúa và đi theo Ngài.

Những lời của Đức Ki-tô khuyến khích chúng ta đến với Chúa mỗi ngày cụ thể là trong Thánh lễ. Đó là điều rất đơn giản đối với mọi người. Chỉ đơn giản tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Khi chúng ta làm như thế, không chỉ làm cho chúng ta có một đời sống mới mà hơn nữa còn làm cho chúng ta trở nên người mang Chúa đến với tha nhân.

Để kết luận chúng ta cùng chia sẻ lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa: “Thật là điều tuyệt vời sau khi rước Mình Thánh Chúa, hãy nhớ tới đời sống mỗi chúng ta như một Thánh lễ kéo dài để nhờ đó mang lại hoa trái trong đời sống mỗi chúng ta qua sự hiện của Thiên Chúa trong gia đình, khu phố, nơi trường học và nơi làm việc, nhờ đó mà Chúa Ki-tô dâng tất cả đời sống chúng ta lên Thiên Chúa Cha trong hy tế của Người”. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *