Maria

Ai là Mẹ Ta?

Maria

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật XVI thường niên

Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”.

Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?”

Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, Mẹ Maria muốn thăm con mình…Mẹ không thể vào được vì nhà đầy người đang nghe Con Mẹ giảng. Thoạt nghe, thì phản ứng của Chúa Giê-su có vẻ như khinh dể Mẹ mình. Nhưng hoàn toàn người lại.

Chúa Giê-su ca ngợi Mẹ Ngài trong điều quan trọng nhất của người con yêu dấu của Thiên Chúa: vâng phục theo thiên ý. Bạn có nhớ những lời nói của Mẹ Maria, khi trả lời sứ thần Gabriel không?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *