barnaba

Anh em hãy loan báo Nước Trời đã đến gần

barnaba

Tin mừng thứ Năm – Lễ Thánh Barnaba

Mt 10, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta mừng kính thánh tông đồ Barnaba. Lúc khởi đầu, Ngài là một người quảng đại: Ngài có một thửa ruộng đã bán đi, mang tiền đặt dưới chân các tông đồ. Ngài đã dẫn thánh Phao lô đến với các tông đồ, khi mà mọi người đều sợ ông, và cùng với Phaolô, ngài đã đồng hành trong hành trình truyền giáo cho dân ngoại. Lòng nhiệt tình của Ngài thật đáng khen ngợi, khi Ngài thực thi lệnh truyền của Chúa: “ hãy đi loan báo rằng Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7)

Khi mà chúng ta thấy một người yếu kém và thụt lùi, chúng ta hãy kiên trì như Barnaba, tên gọi của Ngài có nghĩa là “ người của sự cố gắng” và “người nhiệt thành và năng động”. Chính nhịp sống này mà chúng ta đang cần đến cho ngày hôm nay.

Giáo xứ Chính Tòa

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *