bailiet

Anh hãy đứng lên, vác chõng mà về

bailiet

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật XIII thường niên

Mt 9, 1-8.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường.

Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”.

Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su đề cao tình liên đới giữa những người bạn và niềm tín thác mà họ đặt nơi Chúa. Nhưng Chúa trấn an họ: “ Can đảm lên, này con, tội con đã được tha”. Và bệnh bại liệt là gì? Đó là điều đáng nói. Bại liệt đầu tiên và tệ hại nhất đó là tội lỗi. Đó là một loại bại liệt nguy hiểm: Nó đã phá hủy hầu như là không lường được.

Chúa Giê-su khởi đi từ loại bại liệt thứ nhất này. Nhưng bởi vì Chúa là Thiên Chúa trên các tinh thần và là Thiên Chúa trên mọi thụ tạo, nên Ngài đã nói: “ Để mà các người biết rằng Con người có quyền tha tội: anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về.”

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *