Chinhtoa church

Thông báo Thánh lễ truyền chức phó tế

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

                                              Ngày 23 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội sẽ truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội vào lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, ngày 31 tháng 5 năm 2021 lúc 10h00 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội:

1.          Gioan PHẠM VĂN ĐÁT, sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao

2.         Giuse VŨ DUY GIÁP, sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị

3.         Phêrô NGUYỄN VĂN HẢI, sinh năm 1982, Giáo xứ Mang Sơn

4.         Giuse TRẦN VĂN HÙNG, sinh năm 1964, Giáo xứ Phúc Lâm

5.         Phêrô TRẦN DUY HƯƠNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

6.         Luca Loan PHẠM XUÂN HƯỚNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Chuôn Trung

7.         Giuse ĐẶNG VĂN KHOA, sinh năm 1986, Giáo xứ Đồng Bào

8.         Giuse ĐINH VĂN LONG, sinh năm 1986, Giáo họ Cổ Liêu, Hoàng Nguyên

9.         Phaolô TRẦN VĂN MINH, sinh năm 1986, Giáo xứ Phú Ốc

10.     Antôn LÊ VĂN QUYẾT, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải

11.     Antôn NGUYỄN CHÚC SINH, sinh năm 1983, Giáo xứ Tân Độ

12.     Giuse VŨ VĂN THOAN, sinh năm 1983, Giáo xứ Vũ Điện

13.     Gioan Baotixita MAI VĂN TRƯỜNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Canh Hoạch

14.     Phêrô TRẦN VĂN VŨ, sinh năm 1988, Giáo họ Tràng Xa, Khoan Vỹ

15.     Gioan TẠ ĐỨC VƯỢNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Phú Đa

Vì tình hình dịch bệnh số người tham dự Thánh Lễ sẽ hạn chế. Xin kính mời quý cha và anh chị em sau đây đến đồng tế và tham dự Thánh Lễ (nếu đang không  phải cách ly y tế hay đang ở trong những vùng dịch bệnh):

–       Các cha quản hạt, các cha trong Đại Chủng Viện Hà Nội, các cha xứ, nghĩa phụ và phụ trách giúp xứ của các ứng viên.

–       Cha mẹ và anh chị em ruột của các ứng viên.

Quý cha và anh chị em không thể đến tham dự Thánh Lễ có thể theo dõi Thánh Lễ qua trực tuyến để phần nào hiệp thông trong tinh thần và cầu nguyện cho các thày trong sứ vụ phục vụ Hội Thánh.

                                                              Kính báo

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Chúa Thánh Thần: Sự Sống, Tình Yêu và Hiệp Nhất

Hôm nay Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giê-su hứa ban nhiều lần trong sứ vụ của Ngài.Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa đậu trên các Tông đồ, để các ông can đảm rao giảng Tin mừng cứu độ, khai sinh Giáo Hội của Chúa Ki-tô.Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội mở ra với toàn thế giới, không còn giới hạn nơi người Do thái, nhưng là cho tất cả mọi người.

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta cũng tìm hiểu ý nghĩa hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và trong Thế giới.

  1.  Chúa Thánh Thần là Sự Sống

Sách Sáng Thế thuật lại vào lúc khởi đầu, “Thần khí Thiên Chúa đã bay lượn trên mặt nước”.

Trong chương trình cứu độ, Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống mới trong Chúa Giê-su Ki-tô qua sự cộng tác của Đức Trinh nữ Maria và thánh Giuse.

Và Đức Giê-su khi về trời đã gửi đến cho chúng ta Thánh Thần là Đấng ban sự sống.

Trên hành tình lữ hành trần thế, chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu chống lại những bóng đêm của sự chết: đói khát và chiến tranh vẫn đang hoành hành ở nhiều nơi, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, các trào lưu hủy diệt sự sống như phá thai, trợ tử vẫn tiếp diễn.

Trong một thế giới như thế,  chúng ta cần phải kêu cầu Đấng Ban Sự sống là Chúa Thánh Thần, để mọi người nhận biết tầm quan trọng của sự sống, và biết bảo vệ giá trị của sự sống.

Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục mời gọi mỗi chúng ta đạt tới tình yêu, niềm vui và khả năng đón nhận người khác, biết tha thứ và quảng đại với mọi người, cũng như phục vụ mọi người nhất là những người bị bỏ rơi.

Nếu Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự sống trong mối tương quan Cha và Con trong gia đình Ba ngôi Thiên Chúa, thì Ngài cũng là nguồn mạch sự sống mới trong đời sống của chúng ta.

Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự khôn ngoan và mở lòng cho chúng ta hiểu biết mọi sự. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và sự soi sáng để biết chọn lựa những điều tốt. Ngài ban lòng trắc ẩn và kính sợ Thiên Chúa để loại trừ ích kỷ và học biết yêu thương

  • Chúa Thánh Thần là Tình Yêu

Chúa Thánh Thần được định nghĩa là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tuy nhiên, với thân phận bất toàn của phận người thì từ vựng tình yêu viết thường của con người lại làm méo mó tình yêu viết hoa của Thiên Chúa. Tình yêu con người thường là vị kỷ thay vì tận hiến vì và cho người khác. Thế giới hôm nay còn thiếu vắng tình yêu đích thật nên bạo lực lan tràn, sự dửng dưng vô cảm làm cho lòng người trở nên hẹp hòi và trai cứng.

Vậy thế giới hôm này cần đến Chúa Thánh Thần là Tình Yêu, để tình yêu giữa người nam và người nữ trở nên mối tương quan sống động chứ không phải là một cuộc gặp gỡ chóng qua; để tình yêu giữa cha mẹ và con cái làm nên một bầu khí đối thoại yêu thương thay vì sự áp đặt cứng nhắc; để tình yêu giữa người giàu với người nghèo sẽ là một sự chia sẻ trong yêu thương chứ không phải là bố thí trong sự thương hại với những cử chỉ lạnh nhạt; và để tình yêu giữa ngừoi với người không chỉ dừng lại ở lời nói xuông nhưng còn được biểu lộ bằng những hành động cụ thể.

  • Chúa Thánh thần là sự hiệp nhất

Nếu chính trong quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa trở nên Một, thì chính trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chúng ta làm nên một thân thể trong sự đa dạng của mỗi chi thể.

Xã hội hôm nay đang bị thống lãnh bởi các chia rẽ: khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tăng lên, các xung đột về sắc tộc, văn hóa mỗi ngày một trầm trọng, các tương quan giữa người già và người trẻ, người nam và người nữ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những những xung đột và bất toàn.

Vì thế Giáo Hội được chiếu soi bởi Chúa Thánh Thần có nhiệm vụ xích lại gần mọi người và các dân các nước để kiến tạo sự hiệp nhất. Thánh Phaolô nhắc lại điều này thường xuyên trong thư của Ngài. Sức mạnh Tin mừng của Chúa Giê-su là sức mạnh của Tình yêu.

Nhưng sự hiệp thông này chỉ có thể được khi đặt nó trong mối tương quan với Chúa Giê-su, nhờ đó chúng ta có thể mở lòng đón tiếp nhau, quảng đại trong sự tha thứ và vô vị lợi trong sự khiêm tốn và nhân từ.

Chúa Thánh Thần là Sự Sống, là Tình Yêu và là sự Hiệp nhất. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, đang hiện diện trong Giáo Hội và đang hiện diện giữa thế giới hôm nay. Xin Ngài đổi mới tâm hồn các tín hữu và làm cho đời sống đức tin chúng ta trổ sinh nhiều bông trái bằng Sự Sống, Tình Yêu và sự Hiệp nhất mà chính Ngài ban tặng. Amen.

Scroll to Top