longtin

Bà muốn sao thì được vậy

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật XVIII thường niên

Mt 15, 21-28

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.

Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.

Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, Thấy Giê-su dạy chúng ta rằng điều quan trọng là tâm tình cầu nguyện của chúng ta. Như người phụ nữ canan: người ta nói rằng Chúa Giê-su không chú ý đến bà, nhưng bà lại biểu lộ sự khiêm nhường. Có thể nhiều khi bạn có cảm tưởng mình như là một “con chó con” trước Chúa không: Hãy cầu nguyện! Hãy xin!

Các môn đệ thấy người phụ nữ canaan như gánh nặng và muốn thoái thác. Ngược lại, bà đã đánh cắp được trái tim Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *