Bánh Hằng Sống

Hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm chương VI Tin mừng của Thánh Gioan. Tuần trước thánh sử trình thuật về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và đám đông dân chúng trong sa mạc và phép lạ hóa bánh ra nhiều. Phép lạ này chiếm vị trí trung tâm trong 6 phép lạ mà thánh sứ Gioan an thuật lại.

Hôm nay là đoạn nói về diễn từ Bánh Hằng Sống. Bài giảng này diễn ra sau ngày làm phép lạ hóa bánh ra nhiều khi Chúa Giê-su và các môn đệ đi qua hồ Giênêsarét và gặp đám đông đang chờ ở đó.  

Bài giảng của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy: “ Bánh Hằng Sống là Bánh bởi trời ban sự sống cho trần gian”. Chúa Giê-su chính là Bánh mà chúng ta có nhu cầu để được sống, như chính Chúa đã từng nói: “ Tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào” (Jn 10,10).

Chúng ta thấy có hai sự sống ở đây, cũng như có hai loại bánh. Loại thứ nhất là loại mà Chúa Giê-su nói với đám đông là loại  nuôi sống thân xác mà người ta gia sức tìm kiếm qua lao nhọc hằng ngày. Đó chỉ là thức ăn hư nát vì một đời sống chóng qua. Còn loại bánh thứ hai là loại khác, đó là “ bánh bởi trời, thứ bánh ban cho một sự sống đời đời”.

Vậy thứ bánh này là thế nào? Đây chính là thắc mắc của đám đông khi được Chúa giới thiệu. Và ngay lập tức Chúa cho họ biết “ tôi chính là bánh hằng sống, bánh bởi trời”. “ Ai đến với tôi, sẽ không bao giờ đói”. Ở đây, Chúa nhấn mạnh tới sự trọn vẹn và trên sự thỏa thuê của bánh bởi trời.

Khi nhắc đến Manna mà Thiên Chúa ban cho dân Do thái ăn trong Sa mạc khi họ đói không có gì ăn, Chúa Giê-su muốn ám chỉ đến thân phận tội lỗi của con người trong sách Sáng Thế Ký ở chương 3, trong đó Thiên Chúa đã nói với con người: “  Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn”. Loại bánh này chính là thức ăn có được do lao động vất vả, thức ăn không làm cho con người hết đói khát và khỏi phải chết, thức ăn thu được từ đất bởi lao công mệt nhọc và nước mắt.

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, viễn cảnh đau khổ mà sách Sáng thế ký mô tả đã bị đảo ngược. Chúa Giê-su loan báo một thứ bánh mới không đến từ trần thế nhưng đến từ trời cao. Một thứ bánh không phải là hoa trái của lao nhọc bởi vì chỉ cần một sự cố gắng duy nhất để có nó là đón nhận nó trong đức tin. Điều mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta là chúng ta tin rằng Đức Ki-tô là Bánh Hằng Sống.

Bí tích Thánh Thể không đơn giản là một bữa tiệc, một phụng vụ mà tất cả diễn ra theo quy tắc và trật tự, một phụng vụ mà mỗi người đóng vai được giao phó. Vấn đề không phải là các phẩm phục phụng vụ trang trọng, với các trang trí lộng lẫy, âm nhạc ấn tượng, và các bài giảng được chuẩn bị kỹ lưỡng….Vấn đề ở đây là một cuộc gặp gỡ hiệp thông làm cho đức tin nơi Chúa Giê-su, là bánh từ trời ban xuống, được gia tăng không ngừng. Chúng ta thấy vào những lúc khó khăn, hay tại các giáo điểm truyền giáo, các Thánh lễ nhiều khi phải cử hành trong hầm trú, hay trong những nhà nguyện đơn sơ, nhưng cộng đoàn tin hữu hiện diện lại tham dự cách tích cực và sốt sắng, với niềm vui và tín thác. Vậy điều chính yếu làm nên giá trị của Thánh lễ đó là sự hiện diện của Đức Ki-tô – Bánh Hằng Sống.  Sự hiện diện này làm cho Thánh lễ được cử hành ở trong nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ có cùng giá trị và hiệu quả như Thánh lễ được cử hành trong ngôi Nhà thờ rộng lớn nguy nga .

Tin vào sự hiện diện của Đức Ki-tô còn làm nên các Ki-tô hữu đích thật. Thực vậy, chúng ta có thể hỏi một người:  điều gì làm cho một người trở nên tín hữu đích thật? Có thể họ sẽ trả lời là bí tích rửa tội. Đúng nhưng chưa đủ bởi vì trong thực tế đã có hằng trăm người đã được rửa tội nhưng sau đó họ đã không còn tiếp xúc với đạo nữa. Ngay cả đang sinh hoạt trong một giáo xứ đi nữa, thì cũng không ít người chỉ đến nhà thờ có 4 lần trong đời, để rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức, lễ cưới, và nghi thức an táng cuối đời mà thôi. Chúng ta vẫn thường nói vui về những anh chị em này theo là “đạo bốn bánh xe” là thế.  Vậy cái gì làm nên người tín hữu đích thật? Thưa câu trả lời thật đơn giản: đó chính là Chúa Giê-su Ki-tô. Điều quan trọng nhất đối với Ki-tô giáo là sự quy tụ xung quanh Chúa Giê-su Ki-tô. Những ai có lòng tôn kính Đức Ki-tô và để cho Ngài hoạt động trong đời sống mình mỗi ngày, họ mới chính là các Ki-tô hữu. Vâng, tin vào Đức Ki-tô và để cho Ngài hoạt động trong đời sống chúng ta mỗi ngày đó chính là sứ điệp mà Chúa Giê-su gửi đến cho chúng ta hôm nay vì chính Ngài là Bánh Hằng Sống ban xuống bởi trời. Vậy“ việc Thiên Chúa muốn cho chúng ta làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *