Ressuscit

Bình an cho các con

Ressuscit

Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca thuật lại nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Emmaus báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông. Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các ông. Tuy nhiên, Chúa đã chào các ông và chúc lành cho các ông: “Bình an cho các con”. Lời chúc lành đã xua tan nỗi sợ hãi và ám ảnh đã xâm chiếm tâm lòng các tông đồ trong những ngày thương khó của Chúa và tình cảnh cô độc mà các ông phải chịu.

Chúa Giê-su không phải là ma, nhưng ngài đang thực sự hiện diện, nỗi sợ hãi và yếu kém đức tin đôi khi làm cho các tông đồ hoảng hốt tưởng Chúa là ma. Cũng như đã có lần Chúa đi trên mặt biển đến với các tông đồ trên thuyền. Vì yếu đức tin nên họ cũng đã tưởng Chúa là ma.

Quả vậy, sự sợ hãi cho thấy một niềm tin non yếu và thiếu sức mạnh của đời sống nội tâm. Lúc đó sợ hãi bao trùm và xóa nhòa sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. Như hôm nay, sự chết chóc do bệnh dịch Covid 19 ở nhiều nơi đã làm cho không ít người ở đó sợ hãi và có thể họ không còn niềm tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Ngược lại với sự sợ hãi, một niềm tin vững mạnh sẽ cho thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su Ki-tô trong đời sống người tín hữu sẽ gạt bỏ những nghi ngờ và chiếu soi đời sống, đặc biệt là những ngóc ngách của cuộc đời mà không thể giải thích trên bình diện nhân loại.

Sự phục sinh của Đức Ki-tô mang lại ý nghĩa cho mọi nỗi thăng trầm của đời sống. Sự phục sinh cho chúng ta sự bình an trong những giây phút tối tăm của cuộc đời. Tất cả ánh sáng ở trần gian này đều quy về nguồn sáng đích thật là Đức Ki-tô và chỉ có ý nghĩa khi nó quy về nguồn ơn cứu độ được thực hiện qua sự chết và sống lại của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta.

Như trong bài Tin mừng, Chúa phục sinh đã cho các môn đệ thấy là: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Và bấy giờ Chúa đã mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, như là những gì Chúa đã làm cho hai môn đệ trên đường Emmaus mà chúng ta suy niệm ngày hôm qua. Vâng, Chúa cũng muốn mở lòng mở trí chúng ta để hiểu Kinh Thánh. Ngài muốn biến đổi con tim khô cằn của chúng ta nên giống trái tim Chúa, tràn đầy nhiệt huyết nhờ vào việc giải thích Kinh Thánh và Bàn tiệc Thánh Thể.

Nói cách khác, sứ mạng của mỗi ki-tô hữu chúng ta hôm nay là nhận ra rằng Thiên Chúa muốn biến đổi hành trình đời sống mỗi chúng ta thành hành trình của hồng ân cứu độ. Amen.

Thứ Năm – Bát nhật Phục sinh 2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *