paix

Bình an của Đức Giê-su

paix

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật V phục sinh

Ga 14, 27-31a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.

Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con.

Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su an ủi các môn đệ. Chúa Giê-su sẽ ra đi! Ngài đi đâu? Trước hết, Ngài sẽ ra đi để chịu chết trên cây thập giá: cái chết của Chúa nói lên cuộc hành trình về quê trời. Ba ngày sau, Ngài sẽ sống lại, và trong một thời gian Ngài đã hiện ra với các môn đệ. Cuối cùng, vào ngày lễ Thăng Thiên, Ngài sẽ về trời với thân xác phục sinh vinh hiển.

Đừng xao xuyến, đó là tâm tình của Chúa gửi đến cho mỗi chúng ta. Ngài ban tặng cho chúng ta sự bình an: bởi vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa, đang ở trên Trời và ở với chúng ta, nhất là khi chúng ta rước Ngài vào lòng qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa mỗi ngày. 

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *