dontiep

Bình an của Đức Ki-tô

dontiep

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XV thường niên

Mt 10,34 – 11,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy.

Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta lắng nghe nhiều lời dạy của Chúa Giê-su. Những lời dạy này có một điểm chung: Thiên Chúa đòi một sự đáp trả tận căn. Có phải Ngài cường điệu không? Thưa không. Chúa Giê-su không phải là một người điên khùng kết thúc cuộc đời mình trên thập giá bởi vì Ngài phóng đại bản thân. Tình yêu thì không bao giờ phóng đại nhưng trái lại luôn luôn là nền tảng. Tình yêu không để cho ai dửng dưng.

Bạn có tin rằng có thể yêu mà không tự cởi mở không? Đó chính là một thanh gươm chống lại sự an toàn của tôi; để đem lại sự bình an cho tha nhân! Vâng, điều đó làm cho bạn sửng sốt khi thấy Chúa Giê-su trên Thập giá.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *