Ca đoàn

Các Ca Đoàn Trong Giáo Xứ

Ca đoàn Cecilia

Đoàn trưởng: Giuse Nguyễn Tiến Đức

Ca trưởng: Giuse Trịnh Đức Nguyên

Thư ký và Thủ quỹ: Maria Nguyễn Hằng Nga

Ủy viên: Giuse Đỗ Mạnh Thắng – Anna Nguyễn Thị Lành

Lịch phục vụ: hát lễ 7h00 sáng Chúa nhật và 18h30 thứ Tư hàng tuần

Ca đoàn Gioan

Đoàn trưởng: Têrêsa Đỗ Quý Linh

Ca trưởng: Giuse Phạm Quang Hiếu

Thư ký và Thủ quỹ: Matta Trịnh Thị Sơn

Lịch phục vụ: hát lễ lúc 18h00 thứ Bẩy hàng tuần và các Thánh lễ vọng

Ca đoàn Giới Trẻ

Đoàn trưởng: Giuse Triệu Văn Thành

Đoàn phó: Phêrô Đặng Duy Đoàn

Ca trưởng: Nữ tu Lucia Hoàng Thị Mai. C.S.P

Thư ký: Maria Trần Thị Hoài

Thủ quỹ: Maria Kim Lan

Lịch phục vụ: hát lễ 20h00 Chúa nhật hàng tuần

Ca đoàn Tử Đạo

Đoàn trưởng: Têrêsa Nguyễn Thị Hồi – Giuse Vũ Đức Kiên              

Ca trưởng:  Maria Kiều Thu Hương 

Thư ký: Maria Nguyễn Kim Yến

Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Thúy

Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Thúy

Lịch phụng vụ: hát lễ 9h00 sáng Chúa nhật và 18h30 thứ Năm hàng tuần