nha tho chinh toa

Các Hội Đoàn

Các Hội đoàn trong giáo xứnha tho chinh toa

Hội Giuse

Hội Anna

Hội Trọng thọ

Hội Dũng lạc 

Hội Bà Thánh Đê 

Hội Phansinh tại thế 

Hội Mến Thánh giá tại thế 

Hội Legion Mariae 

Hội Caritas 

Hội Mân côi 

Nhóm Giới trẻ Xa quê 

Ca đoàn gồm có: 

Gê-gô-ri-ô

Cê-ci-li-a

Gioan

Tử đạo

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top