yeuthuong

Cái nhìn

yeuthuong

Tin mừng thứ Sáu Chúa nhật X thường niên

Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

“Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

Suy niệm

Trong bài Tin mừng, một lần nữa chúng ta lắng nghe Chúa Giê-su như là một người “thầy thần linh”. Hôm nay Ngài nói với chúng ta về hôn nhân gia đình. Ngài khẳng định cách trực tiếp rằng tình yêu của các bậc làm cha làm mẹ là bền vững, chứ không phải là tình yêu “thời vụ”. Chúng ta đã biết rõ điều đó. Nhưng Chúa Giê-su còn muốn đi xa hơn khi Ngài yêu cầu một tình yêu tinh tế.

“Tình yêu tinh tế” là gì? Đó là sự gần gũi trong lời nói, cử chỉ nhã nhặn và cái nhìn yêu thương. Vâng, đây không phải là một cái nhìn như muốn “ném đá” trên thân thể người khác, nhưng là ôm lấy cả hữu thể nhận vị con người. Đó chính là cái nhìn của Chúa Giê-su.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *