Esprit

Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian

Esprit

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật VII phục sinh

Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Suy niệm

Hôm nay, các môn đệ cam kết với Chúa Giê-su rằng họ tin là Ngài bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giê-su đã nói với họ: “ Bây giờ anh em có tin không?” Thầy Giê-su đặt câu hỏi này với giọng buồn sầu: Ngài biết rằng họ sẽ bỏ Ngài. Đó là điều sẽ xẩy ra vào lúc ngài chịu thương khó…

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, dẫu Ngài biết rằng chúng ta yếu đuối. Có thể do nỗi sợ những lời bình phẩm mà những người đồng hành cùng chúng ta gây nên, hay bởi sự mệt mỏi, hoặc bởi sự chán chường…Thầy Giê-su đã bảo trước về những khó khăn. Nhưng sự khải hoàn và sự phục sinh của Ngài đủ thêm sức mạnh cho tất cả chúng ta.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *