Giờ lễ

Lịch phụng vụ trong tuần từ 18 đến 25 tháng 7 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 18 đến 25 tháng 7 năm 2021

18  09  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

19  10  X  Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên. 

20  11  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

21  12  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

22  13  Tr  Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

23  14  X  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên. 

24  15  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

25  16  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Xứ Đồng Trì, Lỗ Xá, họ Quan Nha và họ Phú Lão chầu Mình Thánh.

THÔNG BÁO

Vì dịch bệnh Covid 19 đang gia tăng, nên tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội chỉ có các Thánh lễ chúa nhật được phát trực tuyến vào các giờ sau: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật. Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 11 đến 18 tháng 7 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 11 đến 18 tháng 7 năm 2021

11  02  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

12  03  X  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân, Tử đạo

  • 18h30: Thánh lễ cầu cho Hội Bà Thánh Đê trong Giáo xứ.

13  04  X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

14  05  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

15  06  Tr  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

16  07  X  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

17  08  X  Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

18  09  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Đại Phú, họ Hoà Mục và họ Khánh Thôn chầu Mình Thánh.

THÔNG BÁO

Vì dịch bệnh Covid 19 đang gia tăng, nên tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội chỉ có các Thánh lễ chúa nhật được phát trực tuyến vào các giờ sau: 18h00 thứ Bẩy; 7h00, 18h00 và 20h00 chúa nhật. Xin cám ơn quý ông bà và anh chị em.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 4 đến 11 tháng 7 năm 2021

04  25   X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Xứ Xuy Xá và Bến Cuối (Đồng Vàng) chầu Mình Thánh.

05  26  X    Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

06  27  X  Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

07  28  X    Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

08  29  X  Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

09  30  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

10  01/6  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

11  02  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Xứ An Lộc, Đàn Giản và họ Hạ Đoạn chầu Mình Thánh.

Lịch phụng vụ trong tuần từ 20 đến 27 tháng 6 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 20 đến 27 tháng 6 năm 2021

20  11  X  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh. 

21  12  Tr  Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

22  13  X  Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

23  14  X  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

24  15  Tr  Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. 

25  16  X  Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

26  17  X  Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

27  18  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Xứ Nam Xá, Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Rao hôn phối

Rao cho cộng đoàn được biết, có:

Anh Giuse Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 31/01/1992, con ông Nguyễn Cát Khước và bà Têrêsa Nguyễn Thị Hoa, hiện ở số 1, phố 356, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, thuộc Giáo xứ Giảng Võ; xin được kết hôn với chị Têrêsa Nguyễn Lê Thảo Linh, sinh ngày 30/09/1998, con ông An-tôn Nguyễn Mạnh Cường và bà Anna Lê Thị Thu, hiện ở số 15, ngõ 1, phố Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thuộc Giáo xứ Chính Tòa.

Ai biết đôi hôn nhân này có ngăn trở gì, xin trình báo cho Cha xứ.

Giáo xứ  Chính Tòa ngày 12/06/2021

Linh mục ấn ký

An-tôn Nguyễn Văn Thắng

Chính xứ Chính Tòa

Lịch phụng vụ trong tuần từ 13 đến 20 tháng 6 năm 2021

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

Từ 13 đến 20 tháng 6 năm 2021

13  04  X  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Xứ Yên Kiện, Văn Lãng (Mường Đổn), họ Phố Bói và họ Pháp Vân chầu Mình Thánh.      

14  05  X  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

15  06  X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. 

16  07  X  Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.   

17  08  X  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

18  09  X  Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

19  10   X  Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

20  11  X  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh.