Uncategorized

Thông báo lịch lễ mùa Covid

Kính thưa quý Cha, quý Tu Sỹ Nam Nữ, và Anh Chị em giáo dân,

Qua các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy tình hình dịch Covid-19 đã tái bùng phát và lây lan phức tạp trong cộng đồng. Trong số các tỉnh thành có người nhiễm Covid-19, có thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng cần có những biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh cách quyết liệt và hiệu quả. Trước tình hình này, Toà Tổng Giám mục Hà Nội xin gửi tới anh chị em một số lưu ý sau đây:

1. Tiếp tục cầu nguyện cách tích cực để dịch Covid-19 sớm chấm dứt.
2. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
3. Từ hôm nay, ngày 08/5/2021, những ai tham dự trực tuyến cách đầy đủ và nghiêm trang các thánh lễ Chúa nhật tại các địa chỉ sau, thì được kể như đã giữ luật Giáo Hội:

Website: https://www.tonggiaophanhanoi.org​​​​;
hoặc:   https://www.tgphanoi.org​​​​  

Fanpage: https://www.facebook.com/tgphanoi1​​​

Youtube: https://www.youtube.com/tgphanoi1​​​

Lịch truyền hình trực tuyến các thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Toà như sau:

Chúa nhật: 07h00 và 18h00
Thứ Hai tới thứ Sáu: 18h30
Thứ Bảy: 18h00

Xin lưu ý: tham dự Lễ trực tuyến được hiểu là dự lễ vào đúng thời điểm Thánh Lễ được cử hành.

Xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em trong bình an và ân sủng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2021

+ Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng Giám mục Hà Nội

Giới thiệu giáo xứ Chính Tòa

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Giới thiệu giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Giáo xứ Chính Toà Hà Nội là một giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nằm trong địa bàn Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ngôi nhà thờ trong Giáo xứ là nhà thờ Chính toà của Tổng Giáo phận Hà Nội, trong đó có đặt ngai toà của Đức Tổng Giám mục. Nhà thờ mang tước hiệu Thánh Giuse Nhà thờ còn có tên gọi nôm na là Nhà thờ lớn Hà Nội, toạ lạc tại phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tại, linh mục chính xứ của Giáo xứ là linh mục Antôn Nguyễn Văn Thắng. Ngài đồng thời là linh mục Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ hiện có 2500 giáo dân và nhận Thánh Giuse (19/3) là Đấng Bảo trợ.

Khung cảnh Giáo xứ

W3.CSS

Nhân Sự Điều Hành Giáo Xứ

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Chính Xứ

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Phó xứ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

– Cộng Tác Với Cha Xứ Trong Việc Phục Vụ Cộng Đoàn Giáo Xứ –

Ông Gioan Lê Đức Khoát 

Chánh Trương

Ông Giuse Đào Mạnh Chung 

Trùm Nội Vụ

Ông Giuse Đặng Văn Nhân 

Thư Ký

Bà Teresa Trịnh Thị Trầm

  Trùm Ngoại Vụ

Bà Maria Vũ Thu Trà 

Thủ Quỹ Và Kế Toán

Bạn có thể liên hệ với Giáo xứ?

Số điện thoại

Thành phần Giáo xứ

Liên hệ trực tiếp