Chuacha

Cha yêu mến chúng ta

Chuacha

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật VI phục sinh

Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con.

Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con.

Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra.

Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Suy niệm

Không lạ gì khi hôm nay chúng ta nói về Thiên Chúa là Cha trên trời. Nhưng cách đây 2000 năm điều đó lại là một sự khám phá: Chúa Giê-su đã mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Một mầu nhiệm cao cả!: Thiên Chúa là duy nhất (chỉ có một Thiên Chúa), nhưng Ngài không phải là một Hữu thể cô độc. Thực sự là danh xưng mà Chúa Giê-su đã nói: “Tôi sinh ra từ Cha và Tôi về cùng Cha”.

Ước gì niềm tin của mỗi chúng ta luôn vững vàng: Xin hướng dẫn chúng ta về cùng Chúa Cha qua Con của Ngài. Chính Chúa Giê-su là Đấng liên kết tuyệt vời nhất của chúng ta.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *