anhsang

Chân lý trong Đức Kitô

anhsang

Tin mừng thứ Tư sau Chúa nhật II Phục Sinh

Gioan 3, 16 -21

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Suy niệm

Ngày nay với ngàn vạn quan niệm về đời sống hiện đại, người ta có thể tin rằng sự thật không tồn tại: như sự thật về Thiên Chúa, sự thật về giới tính con người, sự thật về hôn nhân, sự thật đạo đức, và cuối cùng là sự thật về chính bản thân mình.

Đoạn Tin mừng hôm nay xác định căn tính của Đức Ki-tô như là “ Đường, là sự thật và là sự sống” (Gioan 14, 6). Lìa xa Chúa, thì chỉ có đau khổ, giả dối và chết chóc. Chỉ có một con đường dẫn tới Thiên đàng và con đường này được gọi là con đường Giêsu.

Đức Giê-su Ki-tô không là gì khác vì Ngài chính là Sự thật. Việc từ chối sự thật giống như một người khăng khăng nhắm mắt trước ánh sáng của mặt trời. Dù ánh sáng làm họ khó chịu hay không, thì mặt trời sẽ luôn ở đó, nhưng người không thiện chí thì vẫn cố tình nhắm mắt với mặt trời chân lý. Cũng vậy, nhiều người tận tâm trong nghề nghiệp của họ với tất cả thiện chí, họ có tham vọng sử dụng mọi khả năng, mà quên rằng họ chỉ có thể đạt tới sự thật về chính họ, khi bước đi với Đức Ki-tô.

Mặt khác, theo Đức Thánh Cha Bênêđíctô thì “ mỗi người sẽ tìm thấy sự tốt lành khi thực hiện chương trình của Thiên Chúa mà Ngài dành cho họ, để mà chương trình này được thực hiện cách hoàn hảo: trong chương trình của Thiên Chúa, sẽ đạt tới chân lý, và khi đặt nó trong chân lý thì trở nên tự do như chính Chúa Giê-su đã nói: biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em. Sự thật nơi mỗi người là một lời mời gọi trở nên một người con của Thiên Chúa trong Nước trời như thánh Phaolô tông đồ đã viết: “ Thánh ý Chúa, là anh em sống trong sự thánh thiện. Thiên Chúa muốn con cái của Ngài được tự do chứ không phải là các nô lệ” (1Th 4, 3).

Sự hoàn hảo của mỗi người trong thực tế là một chương trình thực hiện qua lại giữa Thiên Chúa và người đó. Khi chúng ta tìm kiếm sự thánh thiện với tất cả sức lực, là chúng ta bắt đầu phản ảnh sự thật của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói lên điều đó bằng một cách thức tuyệt vời, đó là: mỗi vị thánh giống như một tia sáng mặt trời chiếu rọi Lời của Thiên Chúa (Tông huấn Verbum Domini). Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *