bagoangheo

Chất lượng hơn số lượng

bagoangheo

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật IX thường niên

Mc 12, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

Suy niệm

Thiên Chúa “thấy” mọi sự. Ngài là vô tận nên Ngài có một sự nhạy cảm đặc biết đối với những gì là nhỏ bé. Thật kỳ diệu biết bao! Ngài đã nhiều lần nói rằng Nước Trời giống như hạt cải: một loại hạt bé tí! Như bà góa nghèo hôm nay. Dưới con mắt của mọi người bà chẳng là gì, sự đóng góp của bà là vô nghĩa.

Nhưng đối với Thiên Chúa, thì số lượng chẳng là gì mà là chất lượng mới được tính đến. Khi cho hai đồng bạc nhỏ, bà góa nghèo trong thực tế đã cho cả tình yêu. Điều này đã làm cho Chúa Giê-su chú ý và ca ngợi bà.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *