bonpasteur

Chúa chiên lành

bonpasteur

Tin mừng thứ Hai sau Chúa Nhật IV phục sinh 

Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.

Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.

Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng Ngài biết chúng ta bởi vì Ngài là một mục tử nhân lành. Thật là hạnh phúc và may mắn cho mỗi người chúng ta! Một Thiên Chúa luôn yêu thương mỗi người và biết tên từng người trong chúng ta. Ngài cũng ban cho chúng ta một thiên thần bản mệnh để gìn giữ và bảo vệ. Thiên Chúa, vị mục tử nhân lành đã hiến mình vì nhân loại để mở ra cho mỗi người chúng ta cánh cửa Nước Thiên Đàng.

Nước trời là nhà của Chúa Cha: Mỗi người chỉ có thể vào đó nhờ vào tình yêu thực sự và thẳm sâu. Chúa Giê-su hướng dẫn chúng ta bằng con đường tình yêu, với mẫu gương và những lời dạy dỗ, với sự hy sinh tận hiến chính sự sống của Ngài.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *