Jesus

Chúa Giê-su là ai?

Jesus

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật IV phục sinh

Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su khuyến cáo các Tông Đồ rằng: một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các ông buồn sầu! Nhưng Chúa Giê-su đã loan báo cho các ông để các ông chuẩn bị tinh thần.

Duy nhất “một Người”, đó là Chúa Giê-su, Ngài có cái nhìn của Thiên Chúa vĩnh cửu, có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Khi mà mọi cái đã được loan báo, sẽ xảy đến, khi đó các tông đồ sẽ lại nhận thấy Chúa Giê-su là Thiên Chúa. Họ sẽ nhận thấy Đức Giê-su là “ Đấng Ta là”. Ngay từ những thế kỷ trước, ngôn sứ Môi-sê đã xin Thiên Chúa mặc khải tên của Chúa. Thiên Chúa đã trả lời ông rằng: “Ta là Đấng Ta là”…

Chúa Giê-su rửa chân con khi đổ Máu mình ra cho con. Lạy Chúa Giê-su, xin đừng để con phản bội Chúa!

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *