Chương trình Hòa nhạc Magnificat – Ngợi khen, mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, 20h00 thứ Sáu ngày 11/08/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội