Chương trình hòa nhạc mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – 20h00, ngày 08/12/2023