Lpv 1825102020

Bài Mới Nhất

Saturday, 01 May 2021 20:48

Tin mừng Chúa nhật V phục sinh B Ga 15, 1-8   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì...

Saturday, 24 April 2021 08:47

Tin mừng Chúa nhật IV phục sinh B Ga 10, 11 - 18 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên...