Lpv 17 24 01 2021 1

Lpv 17 24 01 2021 2

Bài Mới Nhất

Saturday, 27 February 2021 21:27

Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay - B Mc 9, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi,...

Sunday, 21 February 2021 10:33

Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay Mc 1, 12-15 Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần...