Lpv 07 14 02 2021

Bài Mới Nhất

Sunday, 11 April 2021 09:25

Chúa nhật II Phục sinh hôm nay được gọi là Chúa nhật của lòng thương xót Chúa. Chúa nhật lòng Chúa thương xót đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II thiết lập nhân dịp ngày lễ phong thánh...

Saturday, 27 March 2021 21:53

Tin mừng Chúa nhật lễ Lá Mc 11, 1-10   Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt...