Ngày 05/9/2018 lễ thánh Tê-rê-xa Can-cut-ta, Hội Caritas giáo xứ Chính Tòa Hà Nội đã long trọng mừng lễ thánh quan thày của hội. Thánh lễ được cử hành lúc 18h30 tại nhà thờ Chính tòa. Trước Thánh lễ, cha An-tôn Trần Công Ý, trưởng ban Caritas của giáo hạt Chính Tòa Hà Nội đã chia sẻ về tin thần sống bác ái với các hội viên. Trong Thánh lễ do cha An-tôn Trần Công Ý chủ tế còn có sự hiện diện của cha xứ An-tôn, cha Phê-rô Trần Mạnh Hùng từ Úc Châu, và thày Phó tế Phêrô Nguyễn Quang Khánh.

 14530 caritas chinh toa 2

14530 caritas chinh toa 3

14530 caritas chinh toa 5

14530 caritas chinh toa 7

14530 caritas chinh toa 8

14530 caritas chinh toa 9

14530 caritas chinh toa 12

14530 caritas chinh toa 14

14530 caritas chinh toa 15

Ảnh: Phê-rô Việt Anh

Bài Mới Nhất

Saturday, 27 February 2021 21:27

Tin mừng Chúa nhật II Mùa Chay - B Mc 9, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi,...

Sunday, 21 February 2021 10:33

Tin mừng Chúa nhật I Mùa Chay Mc 1, 12-15 Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần...