phepla

Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con

phepla

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật XII thường niên

Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!”.

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay giúp chúng ta ta nhận ra hiệu quả của việc cầu xin Chúa khi xin Ngài những điều tốt lành. Viên đại đội trưởng, là một thủ lãnh của đế quốc Roma đến gặp Đức Giê-su với lòng thành tâm: Ông biết rõ điều ông xin và đã nài xin với lòng khiêm nhường: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con; cùng với niềm tin vững mạnh: xin Ngài phán một lời thì đầy tớ con sẽ lành mạnh. Hơn nữa, ông biết xin điều tốt lành khi ông lo lắng cho sức khỏe của người nhà ông.

Viên đại đội trưởng đã chiếm được trái tim của Chúa Giê-su và đây là kết quả: ông cứ về, ông được như ông đã xin.

Giáo xứ Chính Tòa

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *