monde

Con có yêu mến Thầy không?

monde

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật VII phục sinh

Ga 21, 15-19

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy” Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”. Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: “Con hãy theo Thầy”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay tường thuật về bữa tiệc ly: Chúa Giê-su ở vào thời điểm tiến về trời cao. Trong giây phút cuối, Ngài thực hiện một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Phêrô. Ba lần Chúa hỏi Phêrô rằng ông có yêu mến Chúa không, gợi nhớ lại ba lần ông chối Chúa trong đêm thầy mình bị bắt…

Theo lẽ thường thì Phêrô sẽ bị cách chức, nhưng Chúa Giê-su là đấng đầy lòng thương xót và Ngài lại trao cho Phêrô nhiệm vụ quan trọng: “hãy là chủ đoàn chiên của Thầy”, “hãy chắn dắt đoàn chiên của Thầy”. Dù có những lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng tôi!

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *