sabat

Con người làm chủ ngày Sa-bát

sabat

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật XV thường niên

Mt 12, 1-8

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn.

Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”.

Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao?

Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ”, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, một lần nữa chúng ta lại phải chịu đựng nhưng lời càu nhàu của một vài người Pharisêu. Chúa Giê-su và các môn đệ đang đi ngang qua một cánh đồng lúa. Lúc đó khoảng giữa trưa và các ông bắt đầu đói bụng. Họ đã với tay bứt những bông lúa, chà xát trong tay để ăn. Đó là điều bình thường hay không? Thưa một số người thấy thế đã chỉ trích các tông đồ. Vấn đề ở đây không phải là ăn một vài hạt lúa, nhưng bởi vì đó là ngày thứ Bẩy, ngày mà theo các người Pharisêu thì họ không được làm vì phạm luật Sabát.

Nếu chúng ta không cầu nguyện và đặt mình ở vị trí của Chúa, chúng ta cũng sẽ làm nên các luật lệ, thay vì khơi lên lòng thương xót, chúng ta lại bách hại những người đơn sơ trong trắng không nghĩ như chúng ta.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *