saintjean

Còn người này thì sao?

saintjean

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật VII phục sinh

Ga 21, 20-25

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe những lời cuối cùng của Phúc âm thánh Gioan. Thánh Gioan cũng có một chỗ đặc biệt giữa các tông đồ: Ngài là một nhân chứng trực tiếp về sự chết và phục sinh của Đức Ki-tô. Thánh Gioan đã hành động như một “công chứng viên”: Ngài muốn trở nên một chứng tá về tất cả mọi sự, và Ngài đã viết lại những điều đó. Với cách viết của mình, Gioan đã minh chứng cái chết thực sự của Đức Ki-tô mà trái tim bị đâm thâu bởi một lưỡi đòng.

Cuộc sống của Chúa Giê-su thật là cuốn hút, dồi dào trong lời nói và trong sự hoàn tất. Thánh Gioan đã sống cùng với các tông đồ khác và đã thuật lại những điều chính yếu. Còn nhiều điều khác mà chúng ta có thể thấy được khi dựa vào truyền thống của Giáo Hội và trong sự suy niệm của riêng mình.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *