Cùng với Mẹ Maria, đặt niềm tin nơi Đức Ki-tô phục sinh

Trong ngày đại lễ hôm nay, chúng ta mừng kính Đức Mẹ là Mẹ của Đức Giê-su đã được hưởng phúc trên thiên đàng cả hồn lẫn xác. Đây là một tín điều đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII tuyên tín vào ngày 01.11.1950. Để sống tín điều này hôm nay chúng ta cùng chia sẻ 3 điểm chính sau:

  1. Ý nghĩa của mầu nhiệm lên trời của Đức Maria

Để hiểu ý nghĩa của việc Đức Maria lên trời trong vinh quang Thiên Chúa, ta cần suy niệm thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rin-tô trong bài đọc II.

Trong thư, thánh Phaolô nhấn mạnh về hiệu quả của mầu nhiệm Phục sinh của Đức Ki-tô. Nhờ và quyền năng Chúa Cha, ngài đã không phục sinh cho riêng Ngài nhưng cho tất cả mọi người. Nói cách khác, sự sống lại của Ngài là cho chúng ta.

Quả vậy, trong câu đầu tiên, thánh Phaolô đã viết rõ: Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Trước đó, ngài còn viết rằng: chính trong Chúa Ki-tô mà tất cả mọi người sẽ được sống. Tiếp đến, ngài gợi lên hai khía cạnh liên đới của thân phận con người. Đó là loài người cùng liên đới với nhau trong một điểm chung là ai cũng phải chết, nhưng bên cạnh đó loài người lại cùng liên đới với nhau trong sự phục sinh của Đức Ki-tô, đấng đã cho mọi người được tham dự vào sự sống thần linh nhờ vào mầu nhiệm cứu chuộc của Ngài.

  • Lên trời và phục sinh

Từ ý nghĩa mà thánh Phaolô xác tín, chúng ta suy ra rằng Đức Maria được lên trời cả hồn lẫn xác là nhờ vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Ki-tô. Như Đức Ki-tô là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc thì Đức Mẹ là hoa quả đầu mùa của những người sống lại,  và Mẹ được dự phần vào vinh quang Thiên Chúa với Đức Ki-tô. Mẹ đi trước chúng ta vào trong cuộc sống mới của màu nhiệm Phục sinh và đang đồng hành với chúng ta. Nói cách khác, vinh quang của Mẹ mà chúng ta suy tôn hôm nay sẽ là vinh quang của mỗi chúng ta mai sau vì chúng ta sẽ được sống lại trong ngày sau hết.

Chút nữa chúng ta sẽ tuyên xưng niềm tin: tôi tin kính một Thiên Chúa, là chúng ta khẳng định rằng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy.

Vậy thì kính thưa….chúng ta có tin rằng như Đức Mẹ, mỗi chúng ta sẽ hoàn thành cuộc sống mình trong sự sống vĩnh cửu, nhờ vào sự kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa và với tất cả anh chị em xung quanh chúng ta trong cùng một niềm tin không?

Mẹ Maria đi trước chúng ta, nhưng Mẹ không bỏ rơi mà đang đồng hành cùng chúng ta…Vai trò của Mẹ là cầu xin cho chúng ta với con của Mẹ là Đức Ki-tô phục sinh. Vâng, nguồn mạch của Ki-tô giáo là mối tương quan duy nhất và hỗ tương của người tín hữu với Đức Ki-tô phục sinh nhờ vào quyền năng Chúa Thánh Thần để đưa chúng ta vào trong tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Mối tương quan này được nuôi dưỡng và củng cố nhờ vào bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày.

Chính trong ngày mừng lễ hôm nay mà Đức Mẹ đang liên đới với chúng ta nhờ vào việc đồng hành và giúp chúng ta sống mối liên đới chặt chẽ với Đức Ki-tô phục sinh này. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói với 3 triệu bạn trẻ tại quảng trường Copacabana ở Rio de Janeiro trong dịp Đại Hội Giới Trẻ năm 2013 ở Braxin rằng: “chúng ta không phải là các ki-tô hữu theo thời đại, hay là mang danh ki-tô hữu nhưng chúng ta hãy đặt Đức Ki-tô phục sinh vào trong sâu thẳm của đời sống qua việc phát triển mối tương quan thân thiết với Ngài”.

  • Sống mối tương quan anh em trong Đức Ki-tô nhờ vào Mẹ Maria

Vì biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta nên mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy yêu thương những anh chị em xung quanh như chính Chúa yêu thương ta và yêu thương họ. Nói cách khác, chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa và các anh chị em xung quanh cũng là con yêu dấu của Chúa nên cũng là anh chị em của chúng ta. Đức Mẹ là đấng làm cho chúng ta ý thức được phẩm giá của thân phận làm con, thì cũng giúp ta ý thức về sự quan trọng và phẩm giá của con người dù thân phận con người có mỏng dòn và yếu đuối.

Vậy chúng ta cùng xin Mẹ giúp chúng ta biết bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, là những anh chị em chung quanh chúng ta.

Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa vì biết rằng nhờ vào sự phục sinh của Đức Ki-tô mà cuộc sống chúng ta có ý nghĩa và nhờ đó sau cái chết, mỗi chúng ta cũng được sống trong vinh quang như Mẹ trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và tất cả mọi người.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa bởi vì Mẹ là đấng nhắc nhớ chúng ta ý thức về sự cao trọng và phẩm giá của thân phận con người bởi vì chúng đều là những người con trước mặt Thiên Chúa và được mời gọi sống tình anh em với nhau trên con đường lữ thữ trần gian này. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *