thanhthan

Đấng Phù Trợ đến với chúng ta

thanhthan

Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật VI phục sinh

Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu.

Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.

Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

Suy niệm

Tin mừng cho thấy sự buồn sầu trong lời của Chúa Giê-su. Ngài nói về chuyến đi của Ngài. Điều đó làm cho chúng ta sầu muộn, nhất là bởi vì Ngài giải thích về sự ra đi là cái chết trên thập giá. Nhưng kết cục thì nỗi buồn sầu của chúng ta lại trở nên niềm vui: như hoa trái của sự hy sinh của Đức Ki-tô, Ngài và Chúa Cha sẽ gửi đến cho chúng ta Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta là dấu chỉ của sự hiển thắng nơi Đức Ki-tô, một sự củng cố niềm tin và là một sự khiển trách đối với những kẻ biếng nhác từ chối nên thánh thiện.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *