Chuagiesuraogiang

Dấu lạ Giô-na

Chuagiesuraogiang

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XVI thường niên

Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”.

Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy.

Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona.

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

Suy niệm

Hôm nay chúng lắng nghe một câu trả lời của Chúa Giê-su, vừa vặn như đeo chiếc găng tay. Khi mà chúng ta cầu nguyện ít, chúng ta trở nên tục hóa và khi đó chúng ta chỉ đón nhận cái gì đó thực hiên nhiên. Hơn nữa, chúng ta lại muốn Thiên Chúa đáp ứng lối suy nghĩ kỳ cục của chúng ta. Như “Dấu chỉ Jona” (sự sống lại của Chúa Giêsu), chúng ta không thể chạm tới được, nhưng chúng ta có thể đón nhận.

Người theo chủ nghĩa vật chất sẽ sẵn sàng chấp nhận một Thiên Chúa chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa. Nhưng một Thiên Chúa như thế không phải là Thiên Chúa, đó là một người làm ảo thuật. Vậy bạn muốn đi đâu, lên Trời hay tới rạp xiếc?

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *