Đi vào sa mạc cuộc đời

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – B

Mùa chay đến với chúng ta từ ngày thứ Tư – Lễ Tro. 40 ngày chay thánh này cho chúng ta cơ hội trở về suối nguồn của đức tin qua bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Trong suốt thời gian này, chúng ta được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như chính Ngài đã hướng dẫn Chúa Giêsu trong hoang địa. Như Chúa, chúng ta sẽ đối diện với những thử thách và cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta biết đón nhận Chúa Thánh Thần thì Lời Chúa sẽ trở nên sức mạnh. Chúa Giêsu chiến thắng sự dữ và muốn nối kết tất cả các con cái Chúa trong sự chiến thắng của Ngài trước cái chết và tội lỗi.

Câu chuyện cám dỗ trong Sa mạc được thuật lại trong ba sách Tin mừng nhất lãm, nhưng trong mỗi trình thuật lại có các sắc thái khác nhau, tương ứng với từng sứ điệp thần học mà mỗi tác giả muốn chuyển tải. Trong bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh sử Mác-cô thuật lại việc Chúa Giê-su được Thần khí đẩy vào trong hoang địa, Ngài ở đó 40 đêm ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và các các thiên sứ hầu hạ Người.

Chúng ta thấy hoang địa hay sa mạc mà Thánh Mác-cô nói tới trong thời gian 40 đêm ngày Chúa Giê-su ở đó… là địa điểm chủ đạo trong Do thái giáo. Nơi này không chỉ có ý nghĩa địa lý mà thôi nhưng còn mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Sa mạc lại nhắc cho chúng ta về mạc khải của Chúa đối với dân Ngài.

Thực vậy Sa mạc nơi mà Thiên Chúa dẫn dắt dân Israen để giải phóng dân khỏi ách nô lệ Ai cập. Nhưng sa mạc cũng là nơi của những bất toàn và thử thách. 40 năm lang thang trong Sa mạc, dân Chúa đã từng sẵn sàng chối bỏ sự tự do để làm nô lệ cho những cám dỗ của vật chất khi họ quên mất địa vị làm con Chúa. Sa mạc là nơi mà dân Chúa đã từng nhiều lần phản ứng chống lại Chúa và Maisen. Chúa Giêsu cũng vậy, tại Sa mạc Chúa cũng bị cám dỗ bởi cái đói, bởi quyền lực và vật chất nhưng Chúa đã không để cho mình chiều theo cám dỗ vì Ngài là Con yêu dấu của Chúa Cha. Ngài muốn trung thành đến cùng khi dùng Lời Chúa Cha để chiến thắng cám dỗ của Sa-tan.

Chúng ta biết rõ sa mạc của cuộc đời đầy dẫy những cám dỗ vì lối sống thế gian tục hóa đề cao sự hưởng thụ vật chất. Trong thư mục vụ Mùa Chay, Đức TGM Giuse cũng quả quyết: “Con người ngày nay chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của một xã hội lấy vật chất làm thước đo. Người ta từ chối mọi ràng buộc, chối bỏ Thiên Chúa và coi lựa chọn theo sở thích cá nhân là một lý tưởng. Nhiều người tự tin thái quá và đề cao bản thân. Họ tưởng đã đạt đến tự do nhưng thực chất lại đang sống dưới ách thống trị của các ngẫu tượng, biến mình trở thành nô lệ cho những đam mê bất chính và cho những thói cũ lối mòn”. Thực vậy, người ta tìm kiếm để được sở hữu nhiều hơn bằng bất cứ phương tiện nào. Vì thế mà tâm hồn con người trở nên chai đá không còn khả năng mở ra với Lời Chúa và biết chia sẻ cho những người đói khát. Khi đóng cửa lòng mình với Chúa, chúng ta trở nên khép kín với tình yêu Chúa và chối bỏ địa vị làm con Chúa.

“Xuyên qua sa mạc, Thiên Chúa dẫn ta tới tự do”. Đó là chủ đề của Sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Ngài so sánh cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập với hành trình mùa Chay của người tín hữu.

Qua việc bước vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày, Đức Ki-tô nêu gương cho chúng ta để nhắc nhở chúng ta rằng, 40 ngày chay thánh là thời gian đi vào hoang địa đời mình để lắng nghe Lời Chúa, để biết làm mới lại đời sống của chúng ta mọi ngày và để đón nhận một quả tim mới, một tâm tình mới.

Chúa Giêsu đã đẩy lui mọi cám dỗ của Satan nhờ vào sự trung thành với quyền năng của Chúa Cha. Trung tín với Thiên Chúa là hành trang cho suốt hành trình của người tín hữu. Theo Chúa Giêsu, mỗi chúng ta hôm nay được mời gọi làm mới lại những ân ban mà chúng ta đã lãnh nhận nơi bí tích rửa tội bằng một tình yêu mãnh liệt kín múc từ nơi Thiên Chúa. Được dìm mình trong nước thánh tẩy để đạt tới đời sống tự do, nên mỗi chúng ta cần phải trở về với cội nguồn đức tin mà để cho Chúa Giêsu dẫn dắt trên con đường hoán cải.

Hôm nay và trong suốt hành trình Mùa Chay Thánh, chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hãy biến đổi lòng mình để tin vào Tin mừng, biến đổi đời sống để xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta. Amen.