Jesus

Dòng dõi Vua Đa-vít

Jesus

Tin mừng thứ Sáu sau Chúa nhật IX thường niên

Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

Suy niệm

Trong Tin mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại việc Chúa Giê-su chất vấn đám đông về những lời tiên tri của Vua Đa-vít đã loan báo cách đó hơn 1000 năm trước. Quang cảnh thật long trọng: Chúa Giê-su mang danh hiệu là con Vua Đa-vít. Người Do Thái biết rằng Đấng Cứu Thế sẽ thuộc dòng dõi Vua Đa-vít. Nhưng nơi Chúa Giê-su không chỉ dừng ở danh hiệu đó: Ngài con là Con Thiên Chúa, Đấng hiệp cùng với Chúa Cha từ thủa đời đời.

Thực sự Thánh Giu-se và Mẹ Maria thuộc dòng dõi Đa-vít. Nhưng Mẹ Maria là “ Trinh nữ” bởi vì Chúa Thánh Thần đã sinh Chúa Giê-su nơi cung lòng của Mẹ. Và bởi vì Chúa Giê-su đến từ Chúa Cha nên Ngài thật là “ Đa-vít” để có thể dẫn ta về trời. Con đường của Thiên Chúa là như thế.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *