traitimemaria

Đức Maria ghi nhớ tất cả trong lòng

traitimemaria

Tin mừng lễ kính Trái tim vẹn sạch Đức Maria

Lc 2, 41-52

Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”.

Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.

Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta mừng lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Một trái tim không tỳ vết, đầy tràn Thiên Chúa, hoàn toàn mở ra để vâng phục Thiên Chúa và nghe Lời Người. Trái tim trong ngôn ngữ Kinh thánh là biểu tượng điều sâu thẳm nhất trong con người, từ đó phát xuất ra những suy nghĩ, lời nói và hành động. Vậy từ Trái tim Đức Mẹ Maria đã phát sinh điều gì? Thưa, đó là niềm tin, sự vâng phục, sự hiền dịu, sẵn sàng, tinh thần phục vụ, sức mạnh, sự khiêm nhường, đơn sơ, lòng biết ơn, và một sự thức tỉnh không ngơi nghỉ của các nhân đức.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con nài xin Chúa cho chúng con niềm vui để yêu mến Chúa mỗi ngày một cách hoàn hảo hơn, bằng tất cả con tim, như những người con ngoan hiền của Mẹ Maria.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *