Đức Mẹ như Hòm Bia Thiên Chúa

Chiều thứ Bẩy hôm nay chúng ta mừng lễ Vọng Đức Mẹ linh hồn và Xác lên trời. Khác với chúng ta, Mẹ Chúa Cứu Thế đã không phải đợi đến ngày cánh chung mới được lên trời cả hồn và xác. Thiên Chúa không thể để cho thân xác Đức Mẹ phải hư nát khi đã hoàn tất cuộc đời lữ hành trần thế, bởi vì Thiên Chúa đã chọn Đức Mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chính Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người sau 9 tháng 10 ngày cự ngụ trong cung lòng của Đức Mẹ. Nhờ đó Đức Mẹ đã có phúc trên hết mọi người nữ vì cả cuộc đời Mẹ đã kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su con mẹ trong hành trình cứu độ, vậy nên  thân xác của Đức Mẹ không thể tan rữa nơi nấm mồ nhưng trở nên bất tử như thân xác phục sinh của Chúa Giê-su con Mẹ. Đó chính là ý nghĩa mà các bài đọc Kinh thánh hôm nay đã chứng minh cho chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất, quang cảnh rước Hòm Bia Thiên Chúa tại Giêrusalem mà sách Sử biên niên thuật lại, cho thấy mối tương quan giữa Hòm Bia Thiên Chúa và Đức Maria. Thực vậy, việc cưu mang Chúa Giêsu – Ngôi Lời nhập thể trong 9 tháng mang thai, Đức Mẹ trở nên Hòm Bia Thiên Chúa mới.

Hòm Bia Thiên Chúa từ thời ông Maisen là một chiếc hòm bằng vàng chứa hai tấm bia đá khắc 10 giới răn, cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Thiên Chúa đã đồng hành với dân Ngài trong những năm tháng du mục trong sa mạc sau khi thoát khỏi ách nô lệ của Ai-cập và trong cuộc chinh phục tiến về Đất hứa. Câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe xẩy ra vào thời điểm mà dân Chúa đã thành lập một vương quốc ổn định ở Đất hứa dưới triều đại của Vua Đavít. Sau khi hoàn tất việc xây cất cung điện và dọn chỗ cho Hòm Bia Thiên Chúa tại thành Giêrusalem, Vua Đavít đã cho tổ chức một cuộc rước long trọng, cung nghinh Hòm Bia Thiên Chúa vào nhà xếp do ông dựng lên để hiến dâng của lễ toàn thiêu và cầu an trước Thiên Chúa.

Vào ngày mừng lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, ở khắp mọi nơi đều tổ chức những cuộc rước kiệu trọng thể tượng Đức Mẹ như là Hòm Bia Thiên Chúa khi xưa ở giữa dân Chúa, bởi vì thực sự Mẹ Maria đã trở nên Hòm Bia Thiên Chúa mới vào ngày mà Mẹ đã hiến dâng đời mình cho chương trình của Thiên Chúa, trở nên cung lòng cho Con Thiên Chúa ngự trị. Như thế bài sách thánh tiên báo điều xẩy đến với Đức Maria là ngày hôm nay, ngày Đức Mẹ được ban thưởng lên trời cả hồn và xác. Thân xác của Đức Mẹ như Hòm Bia Thiên Chúa, đã được triều thần thánh trên trời và Giáo hội lữ hành trần thế khải hoàn tung hô, rước về thành Giêrusalem trên trời, ngự trị trong vinh quang của Đức Ki-tô phục sinh.

Đức Mẹ về hưởng phúc vinh quang cả hồn lẫn xác, điều đó liên hệ gì tới mỗi chúng ta? Phải chăng thân xác chúng ta chưa bao giờ thai nghén Chúa Giêsu và thân xác đó một ngày nào đó sẽ chết. Điều này liên hệ tới người phụ nữ trong bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đã nói với Chúa Giê-su cũng như với mỗi chúng ta: “ Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”, nhưng Chúa Giê-su đã trả lời bà ta: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Đức Mẹ Maria không gì khác hơn là một minh chứng cho những gì mà Thiên Chúa muốn thực hiện đối với những ai biết lắng nghe Lời Chúa và giữ Lời Chúa trong lòng như Đức Maria. Thiên Chúa muốn trao ban cho mỗi người chúng ta tất cả những gì mà Ngài đã ban tặng cho Đức Mẹ với điều kiện là mỗi người biết đón nhận Lời Chúa cùng với niềm tin và phó thác như Đức Mẹ.

Mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể vào tâm lòng mình. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và rước Mình và Máu chúa là chúng ta trở nên Hòm Bia Thiên Chúa; như Đức Mẹ, chúng ta mang Chúa ở trong đời sống chúng ta. Khi đón Chúa vào trong thân xác thì thân xác đó sẽ không còn chết nữa. Một thân xác mang Chúa Giê-su là sự sống thì thân xác đó trở nên bất tử, như Đức Mẹ đã được an hưởng và được Giáo hội long trọng suy tôn.

Vậy mừng lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác lên trời hôm nay, mỗi chúng ta hãy biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa như Đức Mẹ đã nêu gương cho chúng ta, bằng việc trao phó chính đời sống mình cho Chúa Giê-su, qua việc lắng nghe Lời của Chúa và thực hành yêu thương như Chúa Giê-su yêu thương, trong thời gian chờ đợi ngày mà Lời Chúa trong bài đọc 2 loan báo: đó là “khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu?” Vậy chúng ta hãy “ cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta”. Amen.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *