baigiangtrenui

Đừng sợ những kẻ giết thân xác

baigiangtrenui

Tin mừng thứ Bẩy sau Chúa nhật XIV thường niên

Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta lắng nghe lời an ủi của Chúa Giê-su: con cái Thiên Chúa luôn luôn được Thiên Chúa quan tâm chú ý. Nếu chúng ta đau khổ bởi sự hiểu lầm, bởi sự chế nhạo hay đối xử bất công vì Chúa, chúng ta hãy biết là không có gì ngoài tầm nhìn của Chúa. Đôi khi nếu sự dữ hoành hành trong thế giới là vì để chúng ta chiến đấu. Vậy hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì Ngài thấy tất cả. Không gì có thể ẩn dấu dưới mắt Ngài.

Bạn có muốn thấy Chúa không? Bạn hãy đi theo con đường nhân đức của niềm tin.

Giáo xứ Chính Tòa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *