baigiangtrenui

Đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét

baigiangtrenui

Tin mừng thứ Hai sau Chúa nhật XII thường niên

Mt 7, 1-5

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy.

Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy.

Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay cho chúng ta tiếp tục lắng nghe Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su. Chúa dạy chúng ta đừng vội vàng hấp tấp khi nói về người khác. Chúng ta sẽ dễ dàng vùi dập họ khi lên án họ. Điều đó thật thảm thương, nhất là khi người ta coi sự hiểu biết của chúng ta về mọi người là rất hạn chế. Thiên Chúa lại không nhìn mọi sự như vậy. Ngài biết tất cả mọi điều về các linh hồn và ca ngợi những gì là tích cực nơi họ.

Một phương thế khác giúp cho việc dễ dàng che dấu những bất toàn của tôi là nói những điều xấu của người khác (thậm chí là phóng đại nó lên). Và Chúa Giê-su hôm nay đã nói thẳng: “Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”. Lạy Chúa Giê-su, con muốn được nhìn với đôi mắt đầy lòng thương xót của Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *