saint matthias

Được sai đi

saint matthias

Tin mừng thứ Năm sau Chúa nhật V phục sinh

Ga 15, 9-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy niệm

Hôm nay chúng ta mừng kính một vị tông đồ đặc biệt. Ngài là vị thay thế Giu-đa Is-ca-ri-ốt, kẻ đã phản bội Chúa Giê-su. Thiên Chúa muốn tha thứ cho Giu-đa và giữ ông trong nhóm các tông đồ…Nhưng Giu-đa đã rời bỏ Chúa. Sau đó các tông đồ phải chọn một vị khác thay thế khi mà Chúa Giê-su đã lên Trời…Làm thế nào để biết được người được Thiên Chúa chọn? Theo sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại thì: các Tông đồ đã chọn hai ứng viên, cầu nguyện cho họ và rút thăm. Và ông Mát-thi- a đã trúng thăm.

Đây quả là một phương pháp hay! Chúng ta có thể dùng phương pháp này để hành xử trong mọi việc: suy nghĩ, cầu nguyện và phó thác trong tay Chúa.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *