Giáo xứ Chính tòa: Rước kiệu kính các thánh Tử Đạo Việt Nam

Tham dự cuộc rước có Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự, Cha phó Giuse Nguyễn Mạnh Tâm, quý nam nữ tu sĩ, các hội đoàn, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh tích các Thánh Tử Đạo được cung nghinh xung quanh khuôn viên Nhà thờ. Đoàn rước bước đi trong tiếng kèn vang, ánh nến lung linh và những lời ca hào hùng ngợi khen các Thánh Tử Đạo. Cuộc rước đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và lắng đọng.

Nghi lễ rước kiệu kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam kết thúc, cũng là lúc cộng đoàn trở vào bên trong thánh đường cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn chủ sự. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng và trang trọng.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng tạ ơn Thiên Chúa muôn đời vinh hiển.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *