Esprit

Gió muốn thổi đâu thì thổi

Esprit

 Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật II Phục sinh

Gioan 3, 7- 15

7b Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” 10 Đức Giê-su đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! 11 Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ? 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su nói về nỗi khó khăn trong việc dự đoán và nhận biết tác động của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên thì như Chúa nói: gió thổi đâu thì thổi. Việc này liên hệ tới bằng chứng mà Chúa Thánh Thánh trao ban cho chúng ta cũng như ước vọng được tái sinh. Chính Chúa đã nói rõ là cần phải tái sinh; một sự sống mới cần thiết để đưa chúng ta tiến vào sự sống đời đời. Không thể tự mình đủ sức để đạt tới Nước Trời nên một sự sống mới  dưới tác động của Chúa Thánh Thần là rất cần thiết. Tất cả đời sống chúng ta bao gồm các sinh hoạt nghề nghiệp, gia đình, vui chơi, giải trí, và nhất là tình yêu phải được biến đổi trong niềm tin ki-tô giáo và dưới tác động của Thiên Chúa. Từng bước một, tất cả phải được thấm nhập bởi Thánh Thần của Thiên Chúa. Không có gì ở bên ngoài sự đổi mới mà Thiên Chúa thực hiện trong mỗi chúng ta bởi Chúa Thánh Thần.

Đây là một sự biến đổi mà Chúa Giê-su Ki-tô chính là tác nhân. Chính Ngài đã bị treo trên cây thập giá và đã sống lại. Ngài đã hành động để Chúa Thánh Thần đến với mỗi chúng ta. Ngài đến từ trên cao và bởi quyền năng của Ngài, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và lòng dịu hiền. Ngài luôn thực hiện theo ý Chúa Cha và đã hy sinh cho chúng ta cho đến giọt máu cuối cùng. Nhờ vào Chúa Thánh Thần mà Ngài gửi đến cho chúng ta, chúng ta có thể đạt tới Nước trời, qua ơn ban là người đồng thừa tự, và cho chúng ta niềm tin tưởng để gọi Thiên Chúa là Cha, được tham dự vào ân sủng của Đức Ki-tô và quyền được tham dự vào vinh quang đời đời.

Vậy chúng ta hãy hành động qua tác động của Chúa Thánh Thần đang hoạt động trọng lòng mỗi người chúng ta, hãy biết lắng nghe và để cho Ngài hướng dẫn để mỗi chúng ta trở nên những tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn. Amen.

Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *