Giới thiệu giáo xứ Chính Tòa

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Giới thiệu giáo xứ Chính Tòa Hà Nội

Giáo xứ Chính Toà Hà Nội là một giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nằm trong địa bàn Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ngôi nhà thờ trong Giáo xứ là nhà thờ Chính toà của Tổng Giáo phận Hà Nội, trong đó có đặt ngai toà của Đức Tổng Giám mục. Nhà thờ mang tước hiệu Thánh Giuse Nhà thờ còn có tên gọi nôm na là Nhà thờ lớn Hà Nội, toạ lạc tại phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tại, linh mục chính xứ của Giáo xứ là linh mục Antôn Nguyễn Văn Thắng. Ngài đồng thời là linh mục Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ hiện có 2500 giáo dân và nhận Thánh Giuse (19/3) là Đấng Bảo trợ.

Khung cảnh Giáo xứ

W3.CSS

Nhân Sự Điều Hành Giáo Xứ

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Chính Xứ

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Phó xứ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

– Cộng Tác Với Cha Xứ Trong Việc Phục Vụ Cộng Đoàn Giáo Xứ –

Ông Gioan Lê Đức Khoát 

Chánh Trương

Ông Giuse Đào Mạnh Chung 

Trùm Nội Vụ

Ông Giuse Đặng Văn Nhân 

Thư Ký

Bà Teresa Trịnh Thị Trầm

  Trùm Ngoại Vụ

Bà Maria Vũ Thu Trà 

Thủ Quỹ Và Kế Toán

Bạn có thể liên hệ với Giáo xứ?

Số điện thoại

Thành phần Giáo xứ

Liên hệ trực tiếp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *