Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Đôi Nét Về Giáo Xứ Chính Tòa Hà Nội

Giáo xứ Chính Toà Hà Nội là một giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nằm trong địa bàn Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Ngôi nhà thờ trong Giáo xứ là nhà thờ Chính toà của Tổng Giáo phận Hà Nội, trong đó có đặt ngai toà của Đức Tổng Giám mục. Nhà thờ mang tước hiệu Thánh Giuse Nhà thờ còn có tên gọi nôm na là Nhà thờ lớn Hà Nội, toạ lạc tại phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện tại, linh mục chính xứ của Giáo xứ là linh mục Antôn Nguyễn Văn Thắng. Ngài đồng thời là linh mục Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ hiện có 2500 giáo dân và nhận Thánh Giuse (19/3) là Đấng Bảo trợ.

Sample title

Nhân Sự Điều Hành Giáo Xứ

Dewey Hall
Lm. Antôn Nguyễn Văn Thắng

Chính Xứ

Perry Larson
Lm. Giuse Trần Mạnh Phong

Phó Xứ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

- Cộng Tác Với Cha Xứ Trong Việc Phục Vụ Cộng Đoàn Giáo Xứ -

Dewey Hall

Ông Gioan Lê Đức Khoát 

Chánh Trương

Perry Larson

Ông Giuse Đào Mạnh Chun

Trùm Nội Vụ

Lorenzo Pope

Bà Teresa Trịnh Thị Trầm

  Trùm Ngoại Vụ

Caleb Phillips

Ông Giuse Đặng Văn Nhân 

Thư Ký

PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG

Darren Klein

Bà Maria Vũ Thu Trà 

Thủ Quỹ Và Kế Toán