Hãy đến mà xem

“ Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” và Chúa Giê-su đáp: “ Hãy đến mà xem”.

Khi đọc các sách Tin mừng, chúng ta thấy có nhiều hạng người đi tìm Chúa Giê-su:

– Người đi tìm Chúa để được nghe lời Ngài,

Người thì tìm đến Chúa để xin chữa lành bệnh tật,

– Người thì tìm Chúa để bắt bẻ Chúa,

– Ông Gioan tẩy giả tìm Chúa để loan báo cho mọi người biết về Chúa,

– Các môn đệ đi tìm Chúa để theo Chúa.

Trước hết, về câu trả lời của Chúa Giê-su: “ hãy đến mà xem”, chúng ta thấy vấn đề ở đây không chỉ là một lời mời đến chiêm ngưỡng nơi mà Chúa ở đâu, nhưng còn là đến để theo kiểu nói việt nam mình là nhìn tận tay, day tận mắt, một sự tiếp xúc cụ thể để tạo nên niềm tin, như là niềm tin của các tông đồ, của nhưng người tin vào chứng tá của các tông đồ.

Thứ đến, lời mời này của Chúa Giê-su nhắc tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ của người Pháp:

– “Bạn hãy nói cho tôi bạn gắn bó với ai, tôi sẽ nói với bạn bạn là ai”. Hay ngạn ngữ việt nam mình: “ Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

– Thực vậy, sống thân mật với Chúa Giê-su, ta sẽ dần dần trở nên giống Chúa. Ta sẽ nhìn với đôi mắt của Chúa, sẽ yêu với con tim của Chúa, sẽ hành động với sức mạnh của Chúa.

Cuối cùng, chúng ta cũng thấy lời mời này của Chúa Giê-su cũng là một lời kêu gọi:

– Chúa Giê-su gọi các môn đệ, cũng như Chúa gọi tất cả mọi người đi vào mối tương quan với Chúa.

– Ngài mời gọi mọi người đón nhận ơn cứu độ, chia sẻ đời sống với Chúa và trở nên những cộng tác viên của Chúa.

Nói về ơn gọi của Chúa không có nghĩa là Chúa gọi một cách trực tiếp. Ngài thường kêu gọi nhờ vào các trung gian: như các biến cố xẩy ra, các cuộc gặp gỡ, các lời nói được đọc và được nghe….Như trong Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy chính Gioan là người đã giúp cho Anrê gặp được Chúa Giê-su, và chính nhờ Anrê mà Simon cũng gặp được Chúa. Nói rộng hơn thì chính nhờ Giáo Hội, có nghĩa là chúng ta, mà Chúa Giê-su hiện diện.

Ở đây tôi muốn lưu ý là chúng ta không biết gì nhiều về tông đồ An-rê, bởi vì ta thấy Ngài ít xuất hiện trong các sách Tin mừng, tuy nhiên thì chính vị tông đồ ẩn mình này đã dẫn đến với Chúa Giê-su người em của mình, người được gọi là đá, trên đá đó mà Giáo Hội được xây dựng. Không có An-rê, sẽ không có Phêrô.

Vậy mỗi chúng ta được mời gọi ý thức về giá trị của những bước khởi đầu nhỏ bé như thế. Tuy nhiên thì lời mời gọi của Chúa lại để cho con người được tự do đáp trả. Kinh thánh đã cho thấy nhiều sự đáp trả khác nhau:

– Có sự đáp trả ngay lập tức, như ông Abraham, khi được gọi ông đã lập tức ra đi.

– Lại có những do dự, như ngôn sứ Giêrêmia khi được gọi đã thưa với Chúa: lạy Chúa, con không biết ăn nói, con còn quá trẻ.

– Và có những chối từ, như chàng thanh niên giàu có trước lời mời gọi của Chúa Giê-su, anh đã ra đi buồn bã vì anh ta có nhiều của cải.

Chúng ta cũng thế, chúng ta đã được gọi vào ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã nhận được một ơn gọi, có thể lúc nào đó Chúa trao phó cho chúng ta sứ mạng và Ngài muốn chúng ta tự do đón nhận. Chúng ta hãy xin Chúa chiếu soi chúng ta, và xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để như Gioan Tẩy Giả, An-rê và Phêrô, trở nên các nhân chứng của ánh sáng và bình an. Amen.